StoryEditor

Podwyżka podatków dla działów specjalnych rolnictwa. Ile wyniesie?

10.08.2022., 00:00h

Jaki wzrost podatków czeka na działy specjalne rolnictwa? Do tej pory z tej formy opodatkowania korzysta około 33 tys. rolników. 

Senacka komisja rolnictwa rozpatrywała informację ministrów rolnictwa i finansów  na temat opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej w związku ze zwiększeniem sumy obrotów wynikających z inflacji oraz ewentualnej możliwości zwiększenia progów podatkowych.

Działy specjalne płacą uproszczony podatek dochodowy

Jak wyjaśnili przedstawiciele MRiRW działy specjalne produkcji rolnej są jedynym działem rolnictwa, który jest objęty podatkiem dochodowym.

- Ze względu na to, że większość producentów rolnych nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ksiąg handlowych, ani też ksiąg przychodów i rozchodów stosujemy ułatwienia poprzez określanie co roku norm szacunkowych podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej. Działy specjalne są wylistowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to ilościowe powierzchnie bądź ilości zwierząt, od których naliczona jest norma dochodu szacunkowego - tłumaczyła senatorom Aleksandra Szelągowska zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MRiRW.

Jaki wzrost podatków w przyszłym roku?

Minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa ogłasza w rozporządzeniu określa normy szacunkowe, które co roku zmieniają się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej podawany przez Główny Urząd Statystyczny.

- W tym roku za rok 2021 został określony wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej na poziomie 106. Co oznacza, że w przyszłym roku normy szacunkowe będą o 6 % podwyższone w stosunku do roku bieżącego – kontynuowała A. Szelągowska, która podkreśliła, że informacja ta nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem bo wynika wprost z ustawy.

Nie będzie zmian

Przedstawicielka MRiRW przypomniała także, że w ustawie zapisano także progi powyżej, których rolnicy z działów specjalnych produkcji rolnej muszą przejść na prowadzenia ksiąg rachunkowych.

– Dwa mln euro to jest ta kwota przychodu powyżej, której wszyscy, absolutnie wszyscy podatnicy muszą prowadzić duże księgi rachunkowe – mówiła  A. Szelągowska.

Senator P. Błaszczyk zwrócił uwagę, że zdaniem producentów drobiu ten próg jest za niski i trzeba go podnieść. Ale obecni podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa przedstawiciele resortu finansów poinformowali, że nie mają takich planów.  Przypomnieli, że kilka lat temu ten próg został podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

W działach specjalnych produkcji rolnej funkcjonuje obecnie 33 tys. rolników, z czego ok. 1/3 są to hodowcy drobiu. Aż 98% z nich jako formę rozliczenia z fiskusem wybiera normy szacunkowe.

Kto jeszcze zalicza się do działów specjalnych?

  • uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2;
  • uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2;
  • uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
  • uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej.
wk
fot. envatoelements

19. maj 2024 11:17