StoryEditor

Pomoc dla producentów chmielu. Ile będą wynosić dopłaty?

14.06.2022., 00:00h

Produkcja chmielu w Polsce spada, tak samo, jak ceny skupu. Rząd jest w trakcie przygotowania pakietów pomocy dla jego producentów. Ile będzie wynosić stawka dopłaty do hektara? 


Rząd w związku ze spadkiem produkcji chmielu w Polsce oraz jego cen skupu, przygotowuje pakiet pomocy dla jego producentów. Na czym ma polegać wsparcie oraz jakie stawki do hektara przygotuje ARiMR? 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma ono polegać możliwości udzieleniu wsparcia przez ARiMR dla rolników uprawiających chmiel. 

Skup chmielu aromatycznego spadł o ok.40%!

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021–2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20% niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach. Przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40%. Jednocześnie ceny skupu chmielu w tym okresie spadły średnio o 10%.

Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym wzroście produkcji chmielu.

Kto otrzyma wsparcie i jakiej wysokości?

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych:

  • którzy uprawiali chmiel w latach 2020–2021;
  • którym w 2020 r. lub 2021 r. została przyzna płatność związana z produkcją do chmielu;
  • którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020–2021.

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:

  • 8 027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021;
  • 6 421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021;
  • 4 013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021.

Wszystkiemu winna nadprodukcja?

Sprawą sytuacji na rynku chmielu interesował się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  W odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Szulowskiego w tej sprawie resort rolnictwa poinformował, że UOKiK na początku 2021 r. przeprowadził analizę sytuacji na rynku chmielu z której wynikało, że zaistniałe wówczas okoliczności o charakterze globalnym uzasadniały trudną sytuację na rynku chmielu.

–​ Należały do nich m.in. nadprodukcja chmielu w 2019 r. oraz globalne ograniczenia związane z wirusem SARSCoV-2, które przyczyniły się do spadku konsumpcji piwa. W efekcie, wystąpiły problemy związane ze zbytem krajowego surowca – uważa Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa .

Ponadto z kolejnej odpowiedzi UOKiK skierowanej do MRiRW wynika, że uczestnicy rynku nie przekazali dodatkowych dokumentów (w odpowiedzi na prośbę UOKiK), które dawałyby podstawy do podjęcia przez Urząd dalszych działań na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

wk
​fot. envatoelements

26. maj 2024 05:11