StoryEditor

Program azotanowy - konsultacje rozpoczęte

12.07.2022., 00:00h

W dniu 11 lipca 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne, dotyczące aktualizacji tzw. programu azotanowego. Trwać mają do dnia 1 sierpnia 2022 roku.

11 lipca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji tzw. programu azotanowego. Będą one trwać do 1 sierpnia a resort infrastruktury przewiduje cykl spotkań on-line, w których będą mogli wziąć udział rolnicy.

Ministerstwo infrastruktury zaprosiło wszystkich rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jakie są propozycje rządu?

Podstawą konsultacji społecznych będzie projekt przygotowany przez ministerstwo infrastruktury. Proponuje się w nim m.in. następujące terminy nawożenia.


Ale jednocześnie rząd zastrzega, że wcześniejsze stosowanie nawozów, przed terminami, o których mowa w tabeli 2, możliwe jest w okresie od 1 lutego do 28 lub 29 lutego, jeżeli dla roślin ozimych, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych data przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg wynosi 3 °C, a dla pozostałych upraw data przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg wynosi 5 °C.

Szczegóły proponowanych zmian można znaleźć pod tym linkiem: https://www.gov.pl/attachment/68dc8157-c014-4a0f-9c7c-6fef7d792a5e

Czas do końca miesiąca

Każdy zainteresowany będzie miał prawo do składania uwag i wniosków w terminie od 11 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu rząd pozostawi się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub używając formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej http://formularz-azotany.wide-vision.pl/formularz/;
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne – aktualizacja Programu azotanowego”; w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do ministerstwa infrastruktury do 5 sierpnia 2022 r.;
  • telefonicznie: +48 798 909 596, w godzinach 8.00 – 16.00;
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, czyli w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Tematy spotkań konsultacyjnych

Ministerstwo infrastruktury przewiduje także cykl spotkań on-line, których tematami będą m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji programu azotanowego:

  • elastyczny termin nawożenia;
  • zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania oraz konferencja podsumowująca. Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji programu azotanowego oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w „Prognozie oddziaływania na środowisko”.

Spotkania odbywać się będą w formule online, po wcześniejszej rejestracji za pomocą dedykowanego dla każdego ze spotkań formularza.

Terminy spotkań nt. „Elastyczny termin nawożenia”:

Terminy spotkań nt. „Obliczenia dawek nawozów”:

Termin spotkania nt. „Podsumowanie procesu konsultacji”:

Udział w spotkaniach konsultacyjnych online jest bezpłatny, po dokonaniu rejestracji pod dedykowanym linkiem.

wk
fot. envatoelements

28. maj 2024 15:59