StoryEditor

Prowadzenie dziennika budowy w formie papierowej przechodzi do historii - co się zmienia?

22.06.2022., 00:00h

Prowadzenie dziennika budowy w formie papierowej przechodzi do historii. Sejm właśnie wprowadził nowelizację, która wprowadza cyfryzację całego procesu.

Sejm właśnie przyjął nowelizację przepisów, które przeniosą papierową formę prowadzenia dziennika budowy do historii.

Na początku czerwca Sejm znowelizował ustawę Prawo budowlane

- Ustawa to kolejny kamień milowy na drodze do cyfryzacji procesu budowlanego.  Najnowsze zmiany oznaczają, że proces inwestycyjno-budowlany będzie realizowany w sposób bardziej komfortowy dla inwestorów i bardziej skuteczny dla organów nadzoru budowlanego – mówił po głosowaniu wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

A jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB):

  • Po pierwsze wprowadzają one system EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy). Dziennik budowy jest bowiem najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki.
  • Dziennik budowy jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych.
  • System EDB umożliwia realizację wszystkich tych czynności online.

Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po czym nastąpi przejście na formę wyłącznie elektroniczną.

Najważniejsze zalety systemu EDB:

  • występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie inwestorzy zrealizują 100% online w systemie EDB;
  • zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji;
  • wszyscy uczestnicy procesu budowlanego otrzymają możliwość wglądu wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca;
  • aplikacja EB będzie działać także w trybie offline;
  • będzie dostępna wersja  webowa uruchamiana za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej i (w pełni darmowa) wersja mobilna do pobrania ze sklepów Apple Store i Google Play

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej

Elektroniczna książka obiektu budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w zakresie informacji o obiekcie budowlanym, o jego właścicielach i zarządcach, o przeprowadzanych kontrolach, ekspertyzach i opiniach technicznych dotyczących obiektu. Znajdą się tam również wpisy dotyczące robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania, katastrof budowlanych, oraz decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

System zostanie wdrożony z początkiem 2023 r. i jest projektem, który - podobnie jak Elektroniczny Dziennik Budowy - docelowo ma być realizowany w 100 % cyfrowo. Od 2027 r. będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

System eCRUB

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB) to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawnienia. To samo od systemu otrzymuje urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana.

Portal e-Budownictwo

Portal e-Budownictwo będzie rozbudowaną wersją obecnie już funkcjonującej strony w ramach której inwestorzy już teraz mają dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz mogą śledzić status swojej sprawy składanej online. Serwis e-Budownictwo podwyższyć standard obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ma być efektywnym narzędziem komunikacji obywatela z urzędem, gdzie w jednym miejscu, w ujednoliconej formie znajdzie on potrzebne formularze. Dzięki temu użytkownik ma zaoszczędzić czas jak i ma pomóc zredukować zużycie papieru w administracji. Skala to 22,5 tys. ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie.

Czas na Senat

- Rozwiązania, które wnosi do procesu inwestycyjno-budowlanego nowelizacja ustawy to pakiet kompleksowych narzędzi, od dawna oczekiwanych przez branżę i przez rynek, ale także i przez obywateli – podsumowuje wiceminister P. Uściński.

Więcej informacji na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego można uzyskać czytając bloga na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/blog

Ustawą zajmie się teraz Senat.

 wk
fot. envatoelements

22. czerwiec 2024 03:16