StoryEditor

Samorząd rolniczy pyta o formy wsparcia dla producentów upraw w tunelach

19.04.2021., 00:00h

Producenci upraw pod osłonami zwracają uwagę, że restrykcje związane z pandemią koronawirusa uderzają także w nich. A mimo to rząd nie udziela im pomocy. 

Do Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosił się rolnik prowadzący dział specjalny produkcji rolnej (m.in. mikrozioła, rzodkiewka, kwiaty jadalne w tunelach o łącznej powierzchni 225m2). Odbiorcami jego produktów były jedynie restauracje i hotele.

- Z powodu ich zamknięcia, rolnik od kilku miesięcy nie generuje w swoim gospodarstwie żadnego dochodu. Pomimo znacznych strat, jakie poniósł w konsekwencji COVID - 19, z przyczyn formalnych nie może skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd. W podobnej sytuacji jest wiele gospodarstw - informuje samorząd rolniczy z Podlasia.

W efekcie epidemii koronawirusa nastąpił znaczny spadek popytu warzyw i kwiatów jadalnych (ilości sprzedawanych warzyw, ziół, kwiatów jadalnych) u dotychczasowych kontrahentów, ograniczenie, a nawet brak możliwości zbytu.

Dlatego, na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do MRiRW z prośbą o udzielenie informacji z jakich środków wsparcia mogliby skorzystać rolnicy prowadzący taki rodzaj produkcji.

Czy będzie dla nich jakaś pomoc? Do tej pory wszelkie prośby o tego typu wsparcie spotykały się z odmową. Przypomnijmy, że wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczał w kilku odpowiedziach na interpelacje, że analiza sytuacji na rynku warzyw spod osłon nie wskazuje, aby kondycja tej branży uległa znaczącemu pogorszeniu w następstwie pandemii COVID-19. 

- Co prawda ogórki należą do produktów, na które popyt generuje w dużym stopniu kanał HoReCa (hotele, restauracje, catering), które w związku z nałożonymi restrykcjami i obostrzeniami wykazują większą niestabilność. Jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w sytuacji cenowej. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej średnie ceny skupu ogórków spod osłon w 2020 r. wzrosły o 7,1% w porównaniu do 2019 r. i osiągnęły poziom 3,47 zł/kg. Producenci ogórków jako producenci rolni działający na jednolitym rynku UE mogą korzystać z istniejących instrumentów wsparcia (finansowanych z budżetu UE) dostępnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jedynie dla sektora rolnego - napisał Bartosik w interpelacji dotyczącej pomocy dla producentów ogórka szklarniowego. W podobnym tonie wiceminister wypowiadał się o pomidorach.

Z kolei minister rolnictwa Grzegorz Puda wskazywał, że poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się m.in. o kredyty preferencyjne.

Wg GUS, w 2018 r. w szklarniach wyprodukowano 560,4 tys. ton warzyw, z czego znaczną część stanowiły ogórki (120,8 tys. ton).

ksz
21. wrzesień 2023 07:34