StoryEditor

Sprzedaż produktów bezpośrednio z gospodarstwa.Nawet 325 tys. zł z PROW dla rolników

05.01.2021., 00:00h
Dominika MulakDominika Mulak

Nawet 325 tys. złotych dofinansowania będzie mogła otrzymać grupa minimum 5 rolników, którzy zdecydują się na współpracę w ramach działania PROW „Współpraca”. Nabór ma ruszyć jeszcze w styczniu!

Znowelizowane właśnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 daje szansę na otrzymanie nawet 325 tys. złotych dofinansowania dla rolników sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa.

Warunek: grupa musi składać się z minimum 5 rolników. Aby otrzymać dotację będą oni musieli podpisać między sobą umowę, która będzie regulować zasady współpracy oraz podziału środków. W umowie musi być także wskazany lider, który będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku i jego rozliczenie w ARiMR.


Jakie muszą spełniać wymagania?

Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z dofinansowania muszą spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

  • w ramach dostaw bezpośrednich,
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego,
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
  • wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (przetwórstwo rolno-spożywcze).

Co ważne, każdy z rolników może produkować i sprzedawać coś innego.


Na co przeznaczyć środki?

Środki finansowe będą wypłacane w formie ryczałtu i mogą zostać przeznaczone na założenie i sfinansowanie strony internetowej do sprzedaży swoich produktów, zakup samochodu chłodni do ich transportu i sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, zakup elementów wyposażenia służących do przechowywania, przetwarzanie czy pakowanie produktów, sfinansowanie reklamy i promocję tych produktów oraz sfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania grupy.

Nabór ma ruszyć jeszcze w styczniu!

Źródło: WIR
Fot. pixabay.com

02. czerwiec 2023 03:37