StoryEditor

Termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w nawadnianie wydłużony o miesiąc

25.05.2022., 00:00h

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłuża do dnia 27 czerwca 2022 roku przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Termin składania wniosków o wsparcie na inwestycje w nawadnianie pierwotnie wyznaczony na 27 maja 2022 roku został wydłużony o miesiąc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty przyjmować będzie do dnia 27 czerwca 2022 roku.
Dokumenty przyjmowane będą w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR do dnia 27 czerwca 2022 roku.

Jak składać dokumenty?

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Inwestycje na nawadnianie dla rolników od 1 do 300 ha

Wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha oraz do tych, którzy prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Starający się o to wsparcie rolnik, musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Nie dotyczy to rolników prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Na co można uzyskać wsparcie?

  • wykonanie nowego nawodnienia;
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru;
  • dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie;
  • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Gov.pl
fot. envatoelements

22. maj 2024 14:05