StoryEditor

Uważaj na fałszywy materiał siewny, sprzedawany w sieci!

08.08.2022., 00:00h

Inspektorzy PIORIN w zeszłym roku sprawdzili ponad 6,5 tysiąca internetowych ogłoszeń sprzedaży materiału siewnego. Znacząca ilość okazała się nielegalna, co skutkowało nałożeniem mandatów. W tym roku kontrole już trwają. Na co możemy się natknąć w sieci?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwróciła uwagę, że coraz większą popularnością na wirtualnych giełdach rolniczych oraz portalach ogłoszeniowych cieszą się oferty sprzedaży nasion:

  • „rok po centrali”;
  • „na paszę lub do siewu”;
  • „nasiona odmian kolekcjonerskich";
  • „truskawka gigant frigo” i wiele innych.

Podana jest nazwa odmiany z dokładnym opisem, która bardzo często podlega prawu własności.

Przykładowe ogłoszenia internetowe:Nielegalne oferty i kontrole - kusi niska cena!

Zdaniem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze względu na niższą cenę niż w przypadku kwalifikowanego materiału siewnego ogłoszeniodawcy nie narzekają na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Nabywcy również mają w czym wybierać – na najpopularniejszych giełdach internetowych w trakcie jednego sezonu siewu pojawia się kilka tysięcy ogłoszeń. Niestety, z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że część z nich to oferty nielegalne, naruszające wyłączne prawo do odmian roślin oraz przepisy ustawy o nasiennictwie.

Dlatego corocznie wojewódzcy inspektorzy przeprowadzają na podstawie art. 104 ustawy o nasiennictwie kontrole obrotu materiału siewnego, oferowanego w intrenecie i prasie, a także w wyniku powiadomień o ogłoszeniach uzyskanych od innych podmiotów.

Według sprawozdań uzyskanych od wojewódzkich inspektorów w 2021r. pracownicy terenowi PIORiN skontrolowali 6 521 ogłoszeń. Część ogłoszeniodawców (1 064)  usunęła swoje ogłoszenia po interwencji inspektorów, natomiast u 116 podmiotów zostały wykonane kontrole, które zakończyły się nałożeniem opłat sankcyjnych oraz mandatów.

Wymogi prawa

Oferowany materiał siewny do sprzedaży zarówno w punktach stacjonarnych jak i na portalach lub giełdach internetowych, musi spełniać wymagania przepisów o nasiennictwie, a obracający tym materiałem powinien dokonać wpisu do ewidencji podmiotów.

wk
fot. tyt. envato.elements

29. maj 2024 08:44