StoryEditor

W jaki sposób i gdzie oddać puste opakowania po ŚOR?

08.09.2022., 00:00h

System PSOR w Polsce funkcjonuje od 2004 roku, zapewniając bezpieczeństwo nie tylko dla środowiska, ale i dla producentów rolnych. Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem użytkownicy ŚOR są zobowiązani do zwrotu opakowań, a punkty sprzedaży do nieodpłatnego ich przyjęcia.

System PSOR, dawniej znany jako System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin, jest inicjatywą producentów i importerów śor. Jest to bezpieczna forma unieszkodliwiania, sklasyfikowanych jako niebezpiecznych opakowań po śor.

O czym musimy pamiętać, oddając opakowania?

Opakowań po środkach ochrony roślin, pod żadnym pozorem, nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, oraz nie wolno ich palić ani wykorzystywać ponownie do przechowywania innych substancji.

Etap pierwszy:

  • Opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać opróżnione;
  • Następnie należy je przepłukać trzykrotnie;
  • Powstałe popłuczyny wykorzystać do oprysku;
  • Popłuczyny nie mogą zostać wylane do kanalizacji.

Etap drugi:

Tak przygotowane opakowanie, może zostać oddane w punkcie sprzedaży. W punkcie tym wyznaczone osoby przyjmują od nas opakowania bezpłatnie, spisują protokół, w którym zaznaczają ich ilość i wielkość. Przykładowo 3 butelki jedno litrowe, 2 butelki po 250 ml. Jedna kopia zostaje w punkcie, druga trafia do osoby oddającej opakowania.

Kartę można pobrać tutaj: https://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png

Etap trzeci:

Opakowania przekazane w punkcie sprzedaży, zostaną następnie przez nich przekazane firmie zajmującej się ich utylizacją.
Pamiętajmy, że puste opakowania możemy oddać w każdym punkcie, nie tylko w tym, w którym dokonaliśmy zakupu. Nie mamy obowiązku okazywania paragonu ani faktury.

Mapa punktów odbioru opakowańBernat Patrycja
Źródło: systempsor
Fot: systempsor/Bernat Patrycja

29. maj 2024 12:32