StoryEditor

WIR ponownie interweniuje. Co z pomocą dla producentów warzyw?

06.07.2022., 00:00h

5 lipca 2022 roku Wielkopolska Izba Rolnicza ponownie wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla producentów warzyw ciepłolubnych.

Sytuacja spowodowana agresją Rosji na Ukrainę zakłóciła dotychczasowy porządek na świecie. Uczestnicy rynków rolnych w znaczącym stopniu odczuli konsekwencje tych wydarzeń. Skokowy wzrost kosztów produkcji w gospodarstwach, który w zależności od kierunku sięga nawet 60%.

W przypadku warzyw ciepłolubnych wzrost kosztów produkcji wzrósł nawet o 80%.

Nie jest to pierwsza interwencja WIR

Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała już w tej sprawie w kwietniu bieżącego roku, o czym mogliście państwo przeczytać: Jak polskie ministerstwo planuje pomóc producentom warzyw szklarniowych?

Rośliny potrzebują odpowiedniej temperatury i doświetlenia, a na to wszystko składają się ogromne pokłady, a co za tym idzie koszty energii.
Jak wynika z informacji od wielkopolskich producentów warzywach spod osłon, ceny miału, służącego do ogrzewania szklarni wzrosły z poziomu 400 zł/t w roku 2021 do nawet 3000 zł/t w roku 2022. Cena to jeden problem, kolejnym jest brak dostępności towaru i brak siły robocze.

Czy to doprowadzi do zamknięcia szklarni?

Polska zaraz po Hiszpanii i Włoszech jest czołowym producentem warzyw. Aktualna sytuacja na rynku może doprowadzić do zamknięcia niektórych szklarni. Zdaniem samorządu rolniczego zabezpieczenie dostaw węgla dla producentów żywności powinno być dla naszego kraju priorytetem.

Mechanizm wsparcia dla producentów warzyw

WIR uważa, że należy wprowadzić mechanizm wsparcia dla producentów warzyw ciepłolubnych. Pomoc ta mogłaby być realizowana z wykorzystaniem środków finansowych przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.3.2022 r. str. 4) – tak jak miało to miejsce w przypadku pomocy dla producentów jabłek oraz świń.


Do kogo skierowana miałaby być pomoc?

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej wsparcie może być kierowane do rolników, którzy angażują się w co najmniej jedno z następujących działań:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • gospodarka składnikami odżywczymi;
  • efektywne wykorzystywanie zasobów oraz metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu.
Biuro WIR
fot: envatoelements
29. maj 2024 05:23