StoryEditor

Wkrótce ruszą nabory wniosków na inwestycje z PROW

15.01.2020., 12:16h

 Przyśpieszenie w wydawaniu unijnych pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapowiedziało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji przedstawiło harmonogram naboru w 2020 roku.

Rozpoczął się 6. rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego łączny budżet wynosi ok. 58,8 mld zł. Od początku realizacji PROW 2014-2020 do 5 stycznia 2020 r. zostało złożonych ponad 4,5 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ok. 49,5 mld zł, natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji to 3,8 mln na kwotę blisko 36,4 mld zł.

Rozpatrywanie wniosków – są postępy


- Mamy zakontraktowane 63% środków będących w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypłacone na konta rolników jest ok. 41%. Ja z tego tempa nie jestem do końca zadowolony, mówiłem o tym wielokrotnie, chociażby w słynnych ”taśmach Ardanowskiego”, z lubością nagłaśnianych przez wiele nieżyczliwych mi i rolnictwu osób - mówił Jan Krzysztof Ardanowski, który podziękował prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przyśpieszenie prac.

- Nie jest to jeszcze idealne i trzeba w większym stopniu wykorzystywać pracowników tej największej w Europie agencji płatniczej - dodał minister Ardanowski.

Niebawem tylko e-wnioski na PROW

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że sposobem na przyśpieszenia tych prac jest elektroniczne przesyłanie dokumentów od rolników pomiędzy poszczególnymi oddziałami regionalnymi ARiMR.

Zapowiedział także, że wkrótce wszystkie wnioski na wszystkie działania PROW będą składane w formie elektronicznej, co pozwoli wyeliminować ewentualne nadużycia polegające na składaniu wniosków niekompletnych po to tylko, aby zostały zarejestrowane w systemie, jako jedne z pierwszych.

Dzisiejsza konferencja była też okazją do przedstawienia nowego podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego, który w ramach podziału kompetencji sprawuje m.in. nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Oczywiście priorytetem jest wykorzystanie całej puli środków, ale beneficjenci muszą podejmować racjonalne decyzje, bo potrzebujemy długofalowych działań – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Kamiński. Dodał, że wkrótce podany zostanie do wiadomości kalendarz konsultacji w sprawie nowej perspektywy finansowej.

Nie trzeba oddawać pieniędzy do UE

Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski przedstawił najbliższe terminy uruchomienia poszczególnych działań.

– Ubiegły rok był trudny, ale prace zostały przyspieszone i została spełniona zasada n+3 i nie musimy zwracać żadnych środków – stwierdził prezes Nowakowski. – W tym roku uruchomimy wszystkie 30 działań – podkreślił prezes.

Tegoroczne nabory wniosków rozpoczyna nabór na działanie „Współpraca”, który odbędzie się od 13 stycznia do 21 lutego po raz już trzeci. Do wykorzystania będzie ponad ¾ środków z prawie 88 milionów euro przeznaczonych w PROW 2014-2020 na działanie „Współpraca”.

Najwięcej naborów w I kwartale 2020 roku

W I kwartale uruchomione zostaną nabory wniosków na rozwój gospodarstw rolnych (inwestycje nawadniające oraz inwestycje dotyczące racjonalizacji produkcji)  np. poprzez zakup maszyn i urządzań.

Kontynuowane będą także nabory dla działań premiowych (na rzecz młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw oraz premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).

W drugiej połowie roku odbędą się nabory o wsparcie na rzecz rozwoju usług rolniczych, tworzenie grup i organizacji producentów czy też przetwórstwo w ramach RHD.

Analogicznie jak w poprzednich latach, wraz z kampanią naborów wniosków o płatności bezpośrednie (15 marca – 15 maja), w ramach PROW 2014-2020 aplikować będzie można o wsparcie na działania obszarowe (ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, działania leśne).

Co istotne, od 15 marca do 15 maja rolnicy po raz pierwszy mogą składać wnioski o wsparcie na rzecz dobrostanu zwierząt.


Źródło: topagrar.pl
19. czerwiec 2024 16:16