StoryEditor

Zmiany w zasadach finansowania - wzrośnie też wysokość wsparcia

06.07.2022., 00:00h

Producenci rolni w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymali kwotę bliską 48 mld złotych. Resort rolnictwa uważa, że unijnie fundusze zagrożone nie są, ale rosnące ceny materiałów wpłynęły a spadek zainteresowania programem „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W związku z tym wprowadzone mają zostać zmiany.

Kwestia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została poruszona przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas spotkania w ministerstwie rolnictwa 28 kwietnia 2022 r.

Tempo wypłat

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że terminy ogłoszeń naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 są zamieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020. Jednocześnie Harmonogram ten ulega zmianom w odpowiedzi na bieżące sygnały i zmieniającą się sytuację.

Odnosząc się do kwestii możliwości niewykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, MRiRW poinformowało, że wg danych na koniec maja 2022 r. w ramach Programu:

  • zatwierdzono około 6,6 miliona wniosków o pomoc, złożonych przez rolników oraz przedsiębiorców i samorządy lokalne z obszarów wiejskich na łączną kwotę 61,5 miliarda zł;
  • zrealizowano płatności dla ponad 1 mln 243 tys. beneficjentów na kwotę 47,6 miliarda zł.

Zasada N+3 pokazuje nadwyżki

Tempo wydatkowania środków w ramach PROW 2014-2020 podlega ocenie ze strony Komisji Europejskiej zgodnie z tzw. zasadą N+3.

Zasada N+3 oznacza, że każda alokacja przypisana w PROW 2014-2020 do danego roku powinna znaleźć pokrycie w wydatkach poniesionych przez agencję płatniczą do końca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy dany wkład.

Rozliczenie alokacji unijnych środków roku 2018, wg stanu wydatków na 31.12.2021 r., wykonano z nadwyżką ok. 610 mln euro.

Zgodnie z danymi na 26 maja 2022 r. zasada N+3 dla roku 2022 r. (rozliczenie alokacji środków EFRROW roku 2019) została spełniona z nadwyżką ok. 38 mln euro unijnych środków.

Będą zmiany w PROW

Ponadto, w związku ze zgłaszanymi sygnałami wskazującymi na zbyt niski poziom wsparcia realizowanych inwestycji w stosunku do aktualnych cen materiałów budowlanych oraz sprzętu rolniczego, MRiRW podjęło działania w celu zwiększenia kwoty pomocy w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  

Nowe limity, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, mają wynosić:

  • 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a;
  • 600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d;
  • przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Powyższe limity nie łączą się.

Obecnie procedowana jest zmiana PROW 2014-2020 w tym zakresie. Jednym z elementów procesu zmiany Programu jest akceptacja zaproponowanych zmian przez Komisję Europejską.

- Zakłada się, że podniesienie wysokości pomocy zapewni realny wkład tego instrumentu wsparcia w dofinansowane inwestycje, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Pozwoli to beneficjentom na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności ograniczania zakresu operacji, przez co częściowo zapobiegnie rezygnacjom z realizacji operacji – napisano w odpowiedzi na pytania Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

wk

22. maj 2024 13:02