StoryEditor

Zobacz jakie będą stawki ubezpieczeń upraw rolnych w 2022r

08.11.2021., 00:00h

Znamy propozycję maksymalnych stawek ubezpieczenia upraw i zwierząt na rok 2022. Kwoty zaproponowane przez ministerstwo rolnictwa są zdecydowanie większe niż obecnie. Z czego to wynika? 

Rząd obiecał, że w przyszłym roku budżet na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma wynieść 1,4 mld zł, czyli o pół miliarda zł więcej niż teraz.  Z tego powodu maksymalne sumy ubezpieczenia, które rolnik może zawrzeć na 1 ha upraw i 1 sztukę zwierząt wzrosną. 

Jakie będą maksymalne stawki ubezpieczenia roślin i zwierząt?

Ministerstwo rolnictwa skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych wyniosą (w nawiasie kwoty za 2021 rok):

 • 20 257 zł – dla zbóż (w tym roku było to: 15 377 zł),
 • 8 514 zł – dla kukurydzy (8 137 zł),
 • 12 663 zł – dla rzepaku i rzepiku (10 200 zł),
 • 48 000 zł – dla chmielu (54 682 zł),
 • 34 808 zł – dla tytoniu (33 058 zł),
 • 235 253 zł – dla warzyw gruntowych (210 159 zł),
 • 106 660 zł – dla drzew i krzewów owocowych (107 200 zł),
 • 60 185 zł – dla truskawek (42 245 zł),
 • 38 545 zł – dla ziemniaków (43 500 zł),
 • 9 999 zł – dla buraków cukrowych (10 098 zł),
 • 15 978 zł – dla roślin strączkowych (12 639 zł).

W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 sztuki zwierzęcia wyniosą:

 • 9 912 zł – dla bydła (w tym roku było to: 8 932 zł),
 • 12 276 zł – dla koni (11 160 zł),
 • 914 zł – dla owiec (705 zł),
 • 700 zł – dla kóz (700 zł), 
 • 1 539 zł – dla świń (1791 zł),
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek (53 zł), 
 • 65 zł – dla kaczek (65 zł),
 • 250 zł – dla gęsi (250 zł), 
 • 145 zł – dla indyków (145 zł),
 • 1 045 zł – dla strusi (1045 zł).

Jak określane są maksymalne stawki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020 i pierwsze półrocze 2021 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2020 i prognoz na lata 2021-2022.

- Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia - wyjaśnia ministerstwo.

Tak więc wyższe na następny rok stawki to efekt m.in. zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. W przypadku drzew i krzewów owocowych zależy to również od wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i obsadę dla czereśni karłowatej (cena sadzonki czereśni karłowatej 30 zł/szt., obsada 1 250 szt./h). 

Dostajesz dopłaty? - musisz ubezpieczyć co najmniej połowę upraw

Przypomnijmy. Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia wynoszą 65 proc. zarówno w przypadku upraw, jak i zwierząt. Warto pamiętać, że rolnicy otrzymujący dopłaty bezpośrednie obowiązkowo powinni ubezpieczyć co najmniej połowę upraw. W przeciwnym wypadku zostaną nałożone na niego kary od każdego hektara. 

wk, fot. Joanna Białek

21. lipiec 2024 04:24