StoryEditorPOMOC FINANSOWA

Czy katalog niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie rozszerzony o intensywne opady śniegu?

09.01.2023., 11:02h

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej otrzymał liczne zgłoszenia dotyczące problemów, które wynikały ze zniszczeń tuneli foliowych oraz upraw, które znajdowały się pod nimi. Tym samym wnioskują o rozszerzenie katalogu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o intensywne opady śniegu.

Przez licznie napływające zgłoszenia do Lubelskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły intensywnych opadów śniegu, niszczących między innymi tunele foliowe, a także uprawy, które znajdowały się pod tunelami, zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskiem, o rozszerzenie katalogu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, o intensywne opady śniegu.

Pomoc finansowa - niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych umożliwia ubieganie się o pomoc finansową dla gospodarstw rolnych. Pomoc ta udzielana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek poparty jest informacjami, jakie podawane były przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w grudniu 2022 roku. W województwie lubelskim nastąpiły bardzo intensywne opady śniegu, które miały szkodliwy wpływ na gospodarstwa rolne, zgłaszane do Lubelskiej Izby Rolniczej. Opady te spowodowały zniszczenia i zawalenia dachów budynków, które służyły do produkcji rolnej, a także zniszczenia tuneli foliowych, a także upraw, które znajdowały się pod tymi tunelami.

image
Jagody z Daifressh

Producent owoców jagodowych, który dostarcza owoce do marketów w całej Europie

Aktualnie w katalogu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zaliczają się takie zjawiska jak:

  • susza,
  • grad,
  • deszcz nawalny,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • przymrozki wiosenne,
  • powódź,
  • huragan,
  • piorun,
  • obsunięcie ziemi lub lawina.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o rozszerzenie tego katalogu o intensywne „obfite” opady śniegu.

 

Patrycja Bernat

Źródło: Lir. Lublin

Fot: envato.elements

19. maj 2024 09:49