StoryEditorPorady prawne

Czy kupując ziemie rolną od innego rolnika, trzeba płacić składki na spółkę wodną?

17.08.2022., 17:26h
AlicjaAlicja

– Niedawno kupiłem grunty rolne od rolnika z sąsiedniej gminy przylegające do mojego pola. Spółka wodna z tej gminy przysłała mi wezwanie do zapłaty składek członkowskich. Nie rozumiem, jakim prawem to robi. Do żadnej spółki nigdy nie przystępowałem. Czy faktycznie muszę płacić te składki? – dopytuje się jeden z rolników.

Kiedy spółka wodna może domagać się od rolnika opłacenia składek?

Spółka ma prawo domagać się od Pana zapłaty składek, jeżeli poprzedni właściciel gruntów był jej członkiem. Artykuł 447 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r. przewiduje bowiem, że następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki. Zatem każdorazowy nabywca nieruchomości, której właściciel był członkiem spółki wodnej, lub każdorazowy spadkobierca członka spółki z mocy samego prawa stają się podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia obciążeń swego poprzednika, jak również uprawnionymi do czerpania korzyści, w tym stają się członkami spółki wodnej.

Zgodnie z art. 452 wymienionej wyżej ustawy, członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z działalnością tej spółki.

Jak wystąpić ze spółki wodnej? 

Nie musi Pan jednak pozostaw...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów WiOM
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
21. lipiec 2024 03:18