StoryEditor

Kto może skorzystać z ulgi inwestycyjnej na instalację fotowoltaiczną?

31.08.2022., 12:30h
AnetaAneta

Zamontowałem fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym na budynkach gospodarczych oraz domu mieszkalnym. W związku z tym, że mam zwierzęta, także małe, niektóre karmy przygotowuję w domu. Poza tym w domu mam komputer i drukarkę, które wykorzystuję do prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Pracownik gminy stwierdził, że ulga inwestycyjna mi nie przysługuje i nie mam składać wniosku. Kiedyś czytałem, że ulga w takiej sytuacji przysługuje. Proszę o podanie orzeczeń sądu, gdyż chcę złożyć wniosek i potem odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy płatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna na OZE?

Artykuł 13 ustawy o podatku rolnym (u.p.r.) określa, że płatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na m.in. zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Czy rolnik może skorzystać z ulgi, gdy zamontuje panele fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2427/18) orzekł, że „z treści art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym nie wynika, że jego zastosowanie uzależnione jest od zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym. Zamontowanie urządzeń i paneli w budynku mieszkalnym nie wpływa na możliwość zastosowania ulgi inwestycyjnej”. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że budynek, w którym zlokalizowane są ogniwa fotowoltaiczne, jest budynkiem mieszkalnym, ale prowadzi się w nim również produkcję i przetwórstwo płodów rolnych, a wyproduk...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów WiOM
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
29. maj 2024 16:49