StoryEditorPorady prawne

Odszkodowanie dla rolnika za wypadek przy remoncie domu. Jakie zasady?

08.09.2022., 11:00h
AlicjaAlicja

Na prośbę kuzyna pomagałem mu przy remoncie domu stojącego na działce siedliskowej. Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, tak samo jak on. W czasie cięcia listew przypodłogowych krajzegą odłamek listwy uderzył mnie w oko. Doznałem poważnych obrażeń twarzy i uszkodzenia rogówki w prawym oku. Czy należy mi się jakiekolwiek odszkodowanie z ubezpieczenia mojego lub kuzyna? KRUS odmówił, bo nie był to wypadek przy pracy rolniczej. Odmówiła też firma ubezpieczeniowa, z którą kuzyn i ja mamy umowy ubezpieczenia OC rolników.

Czy wypadek na budowie jest wypadkiem przy pracy rolniczej?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. W myśl natomiast art. 11 ust. 1 tej ustawy, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub

  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

  • w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powro...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów WiOM
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
26. maj 2024 04:08