StoryEditorMateriał promocyjny

Ubezpieczenie uprawy truskawek z dofinansowaniem

Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce, a ich uprawa wiąże się z pewnym ryzykiem. Niekorzystne warunki pogodowe mogą zniweczyć cały plon. Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie truskawek, które zabezpiecza rolników przed finansowymi stratami. Ponadto w 2024 roku nadal mogą oni liczyć na wysokie dopłaty do upraw. Ten artykuł dedykowany jest wszystkim, którzy chcą ubezpieczyć swoje plantacje, korzystając z dopłaty do składki.

Ubezpieczenie truskawek – jakie dopłaty obowiązują?

Za sprawą Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ubezpieczenie upraw w 2024 roku powinno obejmować co najmniej 50% powierzchni zasiewu. Polisy współfinansowane są z budżetu państwa aż do 65% składki. 

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie truskawek z dopłatą?

Każdy rolnik korzystający z dopłat bezpośrednich jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia własnych upraw od takich ryzyk, jak powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Ochrona musi dotyczyć co najmniej jednego z powyższych ryzyk, a truskawki narażone są w zasadzie na każde z nich. Niezależnie od tego, czy planujesz późnojesienne, czy też wiosenne uprawy, miej na uwadze możliwość wystąpienia ujemnych skutków pogodowych. 

Warto pamiętać, że za optymalny termin dla sadzenia truskawek uznaje się czas po 15 maja. Można to również zrobić później, jednak wówczas sadzonki mogą nie zakorzenić się odpowiednio przed letnimi upałami. Istnieje też możliwość sadzenia truskawek wraz z końcem sezonu wegetatywnego.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie uprawy truskawek?

Wykupienie ubezpieczenia truskawek z dofinansowaniem rządowym przynosi szereg istotnych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność finansową i operacyjną gospodarstw zajmujących się ich uprawą. Oto kilka kluczowych powodów, dla których jako rolnik powinieneś posiadać taką polisę: 

 • Spełnienie ustawowego obowiązku – osoby korzystające z dopłat bezpośrednich, są zobowiązane do wykupienia ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych objętych dofinansowaniem. 
 • Składka za polisę jest częściowo dotowana – za ubezpieczenie truskawek z należną dotacją zapłacisz niewiele! Nawet do 65% składki polisy pokryje budżet państwa. Dzięki temu zyskasz sporą oszczędność na ochronie swojej uprawy. 
 • Dopasujesz ofertę do własnych potrzeb – zakres polisy dobierzesz tak, by towarzystwo jak najlepiej chroniło Twoją uprawę. Możesz na przykład rozważyć rozszerzenie ochrony o wszystkie ryzyka pogodowe. 
 • Zabezpieczysz się finansowo na wypadek strat – polisa pokryje Twoje zobowiązania, jeśli dojdzie do szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk pogodowych. 

Jakie są warunki otrzymania dopłaty do ubezpieczenia truskawek?

Aby otrzymać dopłatę do ubezpieczenia truskawek, rolnik musi spełnić kilka warunków:

 • Posiadać gospodarstwo rolne: Dopłaty do ubezpieczenia truskawek przysługują rolnikom, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha.
 • Wykupić polisę w jednej z firm ubezpieczeniowych, które oferują ubezpieczenie z dopłatą – mają one podpisane umowy z Ministrem Rolnictwa. 
 • Zawnioskować o dopłatę: Wniosek o dopłatę do ubezpieczenia truskawek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). O wsparcie można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych.
 • Dotrzymać terminu: Strona ARiMR informuje, że wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami są przyjmowane do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1 proc. Korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można natomiast wprowadzać do 31 maja 2024 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

Więcej informacji na temat dopłat do ubezpieczenia truskawek można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

O czym pamiętać podczas ubezpieczania truskawek?

Warto wiedzieć, że cenę ubezpieczenia uprawy determinuje jej rodzaj, gatunek, lokalizacja oraz wybrane ryzyka – im więcej obszaru plonów i szerszy zakres ochrony, tym polisa będzie droższa. Z dopłatą z budżetu państwa jest jednak znacznie taniej. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na dofinansowanie – rozważ je. Ponadto weź pod uwagę następujące kwestie: 

 • Prawidłowa lokalizacja: Kupując ubezpieczenie upraw, koniecznie podaj lokalizację pola, a nie adres swojego gospodarstwa. Podanie błędnej lokalizacji oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej – nie warto ryzykować! 
 • Termin zawarcia polisy: Dofinansowanie z budżetu państwa do ubezpieczenia upraw jest wypłacane w dwóch transzach: wiosennej i jesiennej. Zakres ochrony niejako narzuca termin zakupu polisy: np. ubezpieczenie od suszy należy wykupić wiosną, a ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania jesienią. W przypadku upraw wiosennych okres ochrony powinien się rozpoczynać 1 lipca – przy zakupie polisy koniecznie trzeba wziąć pod uwagę 14-dniowy okres karencji.
 • Okres karencji: Ubezpieczenie upraw objęte jest 14-dniowym okresem karencji. Masz zatem szansę na odszkodowanie jedynie wówczas, gdy szkoda wystąpi po upływie co najmniej 14 dni od zakupu polisy. Wyjątkiem jest ryzyko związane negatywnymi skutkami przezimowania upraw – uprawy są objęte ochroną od dnia, w którym wykupisz polisę. 

Ważne! 

Pamiętaj, że jeśli pobierasz dopłaty bezpośrednie, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni swoich upraw. Dotyczy to także truskawek. Brak odpowiedniego ubezpieczenia wiąże się z karą w wysokości 2 euro (równowartość w złotych) od 1 ha. 

Gdzie można ubezpieczyć truskawki z dopłatą?

Ubezpieczenie upraw rolnych w 2024 roku (w tym truskawek) z dofinansowaniem można wykupić w towarzystwach, które podpisały z Ministrem Rolnictwa umowę w sprawie dopłat. W tym roku są to następujące firmy:

 • PZU,
 • Generali Agro,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
 • Warta,
 • Hestia,
 • TUZ,
 • Agro Ubezpieczenia,
 • VH Polska,
 • InterRisk.

Jeśli jesteś rolnikiem i zastanawiasz się, gdzie możesz wykupić ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą, mamy dla Ciebie ważną informację! Zrobisz to szybko i bezproblemowo za pośrednictwem strony CUK Ubezpieczenia: https://cuk.pl/ubezpieczenia/rolnicze/uprawy. Wejdź w link i skorzystaj z oferty! 

19. maj 2024 09:01