StoryEditorSPOTKANIA WiOM

Zbierasz i przetwarzasz – relacja ze spotkania w Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych.

21.11.2022., 13:02h
Marta SzyperekMarta Szyperek
To siedemdziesiąte ósme seminarium WiOM zorganizowane w Skierniewicach – w mekce polskiego ogrodnictwa, a dokładnie – w Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Dlaczego właśnie w tym miejscu? Rok wcześniej, 16 listopada 2021 r. sfinalizowano wartą ponad 12 mln zł inwestycję – Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych. Ma służyć ogrodnikom i mniejszym przedsiębiorcom w innowacyjnym przetwarzaniu warzyw i owoców. Ma być również sposobem na komercjalizację wyników badań Instytutu. Centrum jest otwarte na współpracę z jednostkami naukowymi, sektorem doradztwa rolniczego oraz praktykami – producentami warzyw i owoców. I z tej to otwartości redakcja WiOM postanowiła skorzystać, umożliwiając naszym Czytelnikom kontakt z naukowcami, technologami żywności i wyposażeniem technicznym na miarę przetwórni w gospodarstwie.

image

Katarzyna Wójcik (Warzywa i Owoce Miękkie) i Henryk Czerwiński (Sad Nowoczesny) otworzyli spotkanie.

FOTO: Szyperek

Na naszych oczach - trzy procesy przetwarzania

Na nasze spotkanie zaplanowano trzy procesy przetwarzania, toczące się na naszych oczach. Było to możliwe dzięki przemyślanej budowie obiektu – hale technologiczne można obserwować z antresoli, otaczającej hale z każdej strony. Prof. Monika Mieszczakowska-Frąc zapoznała zebranych z wyposażeniem hal i kolejnymi etapami tłoczenia soku z jabłek (Idared + Golden Delicious), suszenia chipsów z marchwi odmiany Omega oraz produkcji musu i dwóch odmian dyni – Titan i Colinky.

Jakie odmiany dyń dla przetwórstwa?

Typowe odmiany dla przetwórstwa – smaczne, z małym gniazdem nasiennym i dużym uzyskiem w przetworzeniu, a także łatwe do obierania – to dynie w typie Butternut (piżmowe). W tym segmencie Sakata ma również bogatą ofertę – kilogramową Veenas, 1,2-kg Pluto, półtorakilogramową Mieluna, 2-kg Ariel oraz Atlas (2,5–3 kg) i Titan (3–5 kg).

image

Firma Sakata dostarczyła owoce dyni, z których wytworzono mus.

FOTO: Szyperek

Typ Hokkaido reprezentuje odmiana Colinky, której owoce ważą 1,2–1,8 kg. Jedna roślina tworzy 7–12 owoców, budując plon z hektara na poziomie ponad 25 ton. Owoce wyróżniają się zdrowotnością i wyrównaniem.

Mieliśmy okazje porównania musu z dwóch odmian. Ten z odmiany Titan jest jaśniejszy. Co do smaku opinie degustatorów były podzielone między dwie odmiany.

Skąd ta marchew?

Wraz z badaniami rejestrowymi wytworzenie nowej odmiany trwa 15–16 lat. Jedna z nich – z polskiej hodowli Spójnia Nochowo – odmiana Omega była surowcem do marchwiowych chipsów. To 130–140-dniowa odmiana w typie Flakkee o gładkiej skórce, dużej zawartości suchej masy i cukrów. Korzenie są intensywnie zabarwione i, co ważne, barwa zachowała się podczas suszenia. Między innymi z tego powodu odmiana jest rekomendowana do przetwórstwa. Długo się przechowuje. Firma PlantiCo (połączona polska hodowla) zaprezentowała również inne odmiany marchwi, tj. Finezja, Delta, Nantes 5 – Fanta, Flamanka, Koral.

image

Chipsy marchwiowe wyprodukowane z korzeni odmiany Omega, pochodzącej z firmy PlantiCo.

FOTO: Szyperek
image

Leszek Róg – hodowca z firmy PlantiCo

FOTO: Szyperek
image

Podczas produkcji chipsów z marchwi.

FOTO: Szyperek

Zdrowy wsad do przetworzenia

Radosław Łaźny – doradca uprawowy z firmy Agro-Sorb w obrazowy sposób przedstawił biostymulujące i antystresowe działanie 18 aminokwasów, powstających w procesie hydrolizy enzymatycznej, zawartych m.in. w produktach:

  • Agro-Sorb Folium,
  • Agro-Sorb Radiculum oraz kompozycjach aminokwasów z makro- i mikroelementami – L-Amino +; L-Amino + B; L-Amino + Mg; L-Amino + Ca; L-Amino + K; L-Amino + Humus.
image

Przedstawiciele firmy Agro-Sorb – producenta polskich aminokwasów.

FOTO: Szyperek

Badania wykazują również wpływ Agro-Sorb Folium na ograniczanie rozwoju szarej pleśni. Warto też wiedzieć, że na liście IUNG, wśród preparatów dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych znajdują się:

  • Agro-Sorb Organic Folium +;
  • L-Amino +;
  • L-Amino + Humus;
  • L-Amino + B.

Sprzedawać w ramach RHD

– Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2017 r. – mówiła Barbara Sazońska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu.

W bieżącym roku (12 września) wprowadzono zmiany w ustawodawstwie RHD, dotyczące maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (limit przychodów ze sprzedaży do kwoty 100 000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych).

{embed-gallery-1_class}{embed-gallery-1}86391{/embed-gallery-1}{embed-gallery-1}86392{/embed-gallery-1}{embed-gallery-1}86393{/embed-gallery-1}{embed-gallery-1}86400{/embed-gallery-1}{embed-gallery-1}86402{/embed-gallery-1}{/embed-gallery-1_class}

Kontrole sanepidu

Wiele pytań kierowali uczestnicy spotkania do Anny Kalińskiej i Magdaleny Wójcik, reprezentujących PSSE w Skierniewicach. Wymogi sanepidu dotyczące bezpieczeństwa żywności produkowanej i sprzedawanej w ramach RHD regulują ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. ze zm.).

image

Anna Kalińska i Magdalena Wójcik, reprezentujące PSSE w Skierniewicach.

FOTO: Szyperek

Trzeba wiedzieć, że całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną środka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do obrotu.

Wykorzystuj ten znak

Zasady i kryteria stosowania oznaczenia „Produkt polski” przedstawił dyrektor łódzkiego oddziału terenowego KOWR – Janusz Ciesielski.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007), odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżnienia na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce i z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją „Produkt polski” bądź znakiem zawierającym taką informację.

image

Dyrektor łódzkiego oddziału terenowego KOWR – Janusz Ciesielski podczas wystąpienia.

FOTO: Szyperek
image

Stoisko KOWR na spotkanie w CPPO w Skierniewicach. Od lewej Marcin Mitręga, Janusz Ciesielski, Justyna Nowakowska

FOTO: Szyperek

Produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

image

Debata z udziałem producentów.

FOTO: Szyperek
image

Jolanta i Piotr Woźniccy zdobywcy tytułu Superprzetwórca WiOM

FOTO: Szyperek

 

Marta Szyperek

18. kwiecień 2024 12:42