StoryEditorMateriał promocyjny

Głownia kukurydzy

18.01.2023., 15:12h
Artykuł PartneraArtykuł Partnera

Stosunkowo niewielka liczba zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin na plantacjach kukurydzy, nie oznacza, że rośliny te nie są narażone na niekorzystne oddziaływanie agrofagów. Do największych zagrożeń kukurydzy możemy z pewnością zaliczyć głownię guzowatą i głownię pyląca kukurydzy. Niestety ze względu na brak zarejestrowanych środków fungicydowych do ich zwalczania, podstawę skutecznej ochrony roślin przed tymi chorobami stanowią działania profilaktyczne.

Głownia kukurydzy

Stosunkowo niewielka liczba zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin na plantacjach kukurydzy, nie oznacza, że rośliny te nie są narażone na niekorzystne oddziaływanie agrofagów. Do największych zagrożeń kukurydzy możemy z pewnością zaliczyć głownię guzowatą i głownię pyląca kukurydzy. Niestety ze względu na brak zarejestrowanych środków fungicydowych do ich zwalczania, podstawę skutecznej ochrony roślin przed tymi chorobami stanowią działania profilaktyczne.

Głownia pyląca kukurydzy

Grzyb będący sprawcą głowni pylącej kukurydzy, Sphacelotheca reiliana, zimuje w glebie i na resztkach pożniwnych. Zarodniki grzyba mogą trafić na pole wraz z obornikiem, gdy zwierzęta karmione były kiszonką z porażonej kukurydzy. Głownia kukurydzy może mieć swoje źródło także w materiale siewnym z własnego rozmnożenia.

Choroba atakuje młode rośliny kukurydzy, jednak bardzo długo nie daje charakterystycznych objawów. Dopiero latem możemy zaobserwować zmienione przez patogen kolby. Głownia pyląca kukurydzy przekształca je w ciemno-brunatną masę grzybni przybierając wygląd spalonych. Choć w polskich warunkach, w porównaniu z głownią guzowatą, choroba ta występuje rzadko, jest niezwykle groźna. Może bowiem doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonu.

Głownia guzowata kukurydzy 

Głownię guzowatą powoduje grzyb Ustilago maydis. Źródło zakażenia, podobnie jak w przypadku głowni pylącej, stanowią teliospory, które znajdując się na stanowisku uprawy są zdolne do porażenia roślin nawet do 3 lat. Pierwsze objawy choroby zaobserwować możemy już na młodych roślinach, znajdujących się w fazie 3–4 liści. Głownia guzowata kukurydzy jest dość łatwa do rozpoznania. Na roślinach pojawiają się bowiem jasne, mięsiste narośla, które z czasem ciemnieją. Wraz ze wzrostem kukurydzy grzyb atakuje różne jej części. Dlatego charakterystyczne guzy możemy znaleźć zarówno na pędach, jak i na wiechach czy kolbach. Straty spowodowane przez głownię guzowatą zależą od rozległości infekcji na plantacji. Mogą się one wahać od 5 do 60%.

Warto pamiętać, że patogeny grzybowe bardziej zagrażają kukurydzy uszkodzonej przez szkodniki. Dlatego profilaktyka w tym zakresie ma istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka wystąpienia głowni guzowatej.

Zapobieganie głowni kukurydzy

Ze względu na brak na rynku środków ochrony roślin pozwalających zwalczać głownię guzowatą i głownię pylącą kukurydzy w formie oprysku, ogromne znaczenie mają działania profilaktyczne. 

Poza zabiegami agrotechnicznymi mającymi na celu zniszczenie zimujących form patogena, niezwykle istotne jest odpowiednie zmianowanie roślin, z zachowaniem co najmniej 3–letniej przerwy w uprawie kukurydzy, 

Ponadto kluczowe jest wysiewanie zaprawionego, kwalifikowanego materiału siewnego, pochodzącego z profesjonalnej hodowli. Wybierając odmianę kukurydzy, warto zwrócić uwagę, jaki jest jej poziom odporności na zachorowanie.

Odmiany kukurydzy o niskiej podatności na głownię

Wybór odmiany kukurydzy o niskiej podatności głownię guzowatą i pylącą jest skutecznym sposobem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tych chorób. Bogatą paletę odmian o takich cechach znajdziemy w linii Tropical Dent z hodowli Lidea.

Odmiany Tropical Dent to zarówno kukurydze wczesne, jak i średniowczesne, czy średniopóźne. Dzięki temu możemy w tej linii znaleźć odmiany odpowiednie dla wszystkich regionów Polski.

16. lipiec 2024 08:44