StoryEditorCzy Polska osiągnie zamierzony cel?

Liderzy w produkcji ekologicznej. Gdzie w rankingu znajduje się Polska? Ile nam zostało do osiągnięcia celu Zielonego Ładu?

19.12.2022., 09:00h
Powierzchnia upraw ekologicznych w całej UE wzrosła w ostatnich latach o ponad połowę. W Polsce też panuje trend wzrostowy, jednak w porównaniu z innymi państwami członkowskimi mieścimy się na szarym końcu. Czy damy radę spełnić założenia UE do 2030 roku?

Możemy mówić o małym sukcesie w zakresie upraw ekologicznych w Polsce. Co prawda daleko nam jeszcze do spełnienia założeń Zielonego Ładu, według którego jedna czwarta wszystkich upraw powinna być ekologiczna.

Milion hektarów upraw ekologicznych w Polsce

Sektor rolnictwa ekologicznego to jeden z ważniejszych obszarów, który wymaga wielu zmian, aby zwiększyć jego udział w ogólnej produkcji rolnej.  25% powierzchni upraw ekologicznych w ogólnym areale uprawowym całego kraju to bardzo ambitny plan. Polska dąży do zrealizowania tych założeń - osiągnięcia ponad miliona hektarów ekologicznych upraw. W urzeczywistnieniu tego celu ma pomóc Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który zawiera mechanizmy wsparcia, przeznaczone dla producentów ekologicznych.

Zmieniający się popyt na rynku

Na produkty ekologiczne z roku na rok zwiększa się popyt. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, przez co chętniej wydają pieniądze na żywność, która powstała w warunkach jak najbardziej naturalnych. Rosnące zainteresowanie to rosnące możliwości sprzedaży. Jednak na chwilę obecną w krajach Unii Europejskiej popyt przewyższa podaż, przez co jesteśmy zmuszeni do importu.

Czytaj także: Dlaczego potrzebujemy zrównoważonej produkcji żywności?

Ekologiczna uprawa zbóż na pierwszym miejscu

W roku 2021 działalność w sektorze rolnictwa ekologicznego prowadziło dokładnie 21 795 podmiotów. 19986 rolników ekologicznych, uprawiających na powierzchni 550 tys. hektarów.

Na pierwszym miejscu pod względem powierzchni uprawy ekologicznej zajmowały zboża. Drugie miejsce należy do użytków zielonych. Na przełomie lat 2020/2021 zwiększyła się zwierzęca produkcja ekologiczna, w tym produkcja mleka krowiego, wzrosło pogłowie zwierząt takich jak trzoda chlewna czy drób.

Zwiększyła się również liczba podmiotów, które przygotowują produkty ekologiczne. W roku 2021 było to 1174.

Certyfikacja producentów ekologicznych

Obecnie w Polsce, kontrole producentów ekologicznych prowadzi 12 jednostek certyfikujących.

Więcej o certyfikacji dowiesz się tutaj: https://www.warzywaiowoce.pl/wiom/spotkania-webinaria-wiom/w-jaki-sposob-rolnicy-moga-przystapic-do-programu-nadania-certyfikatu-2353870

Ile wynosi powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce?

W latach od 2012 roku do 2020 powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do upraw ekologicznych wzrosła w każdym państwie członkowski, oprócz Polski. Obszary upraw ekologicznych wzrosły ponad dwukrotnie w takich państwach jak Bułgaria, Francja, Chorwacja czy Włochy. W Polsce natomiast w tamtym okresie areał ten zmniejszył się o ponad 20%.

W roku 2012 wynosił 655 499 ha, aby do roku 2020 zmniejszyć się do powierzchni 509 286 ha.

image

Powierzchnia upraw ekologicznych w latach 2012-2020 Eurostat

FOTO: fot. Eurostat

Poprawa nastąpiła w roku 2021, kiedy to powierzchnia upraw ekologicznych wyniosła już 5% całego areału rolniczego. W roku 2020 było to 3,5%, tym samym liczba gospodarstw zajmujących się produkcja ekologiczną zbliżyła się do 20 tysięcy podmiotów, co w tym przypadku oznacza wzrost o 7,6%, według danych przedstawionych przez GUS.

Tylko w czterech województwach znajduje się aż połowa wszystkich gospodarstw ekologicznych.

 • Na pierwszym miejscu znajduje się województwo warmińsko-mazurskie – 17,3%.
 • Na drugim miejscu województwo podlaskie – 16,9%.
 • Trzecie miejsce zajmuje województwo zachodniopomorskie z wynikiem 12,1%.
 • Na czwartym miejscu województwo mazowieckie – 11,6%.

Areał powierzchni upraw ekologicznych w Polsce w roku 2020 wynosił 509 286 ha, w roku 2022 wzrósł o 40 tysięcy hektarów, osiągając wartość 549 286 ha. Daje to wynik 5% udziału powierzchni ekologicznych w Polsce. Do 25% jeszcze daleka droga.

Kto jest liderem w produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej?

Liderem w produkcji ekologicznej jest Austria. Już w roku 2020 udział gruntów eko stanowił 25%. Na drugim miejscu znajduje się Estonia – 22%, na trzecim Szwecja – 22%.

Kraje, w których udział produkcji ekologicznej klasyfikuje się powyżej 10% to:

 • Włochy – 16%,
 • Czechy – 15,3%,
 • Łotwa – 14,7%,
 • Finlandia – 14%,
 • Słowacja – 11,6%,
 • Dania – 11,4 %,
 • Słowenia – 10,2 %,
 • Grecja – 10,1 %.

Na szarym końcu w produkcji ekologicznej znajduje się Polska, która zajmuje 5 miejsce, ale od końca rankingu. Rumunia, Bułgaria, Irlandia oraz Malta, znajdują się za nami.

 

Bernat Patrycja

Źródło: Eurostat, AgE/farma świętokrzyska/GUS/GOV

Fot. Envanto Elements

29. maj 2024 17:47