StoryEditorPrzetwórnie ekologiczne w Polsce

Sektor rolnictwa ekologicznego to jeden z ważniejszych obszarów. Co w takim razie z przetwórniami ekologicznymi?

23.12.2022., 11:30h

Nie ulega wątpliwościom fakt, że rolnictwo ekologiczne, a w tym zapotrzebowanie na żywność bio będzie systematycznie rosło. Jak wygląda zatem sytuacja z przetwórniami ekologicznymi w Polsce?

Sektor rolnictwa ekologicznego jest jednym z ważniejszych obszarów, który w ostatnich latach przechodzi wiele zmian i jeszcze duża ilość takich zmian czeka. Polska zobowiązana jest do zrealizowania założeń Zielonego Ładu, który zakłada, że 25% powierzchni upraw, powinny być właśnie uprawami ekologicznymi.

Zwiększający się popyt na produkty ekologiczne

Produkty ekologiczne to trend, który rośnie wśród konsumentów. Rosnące zainteresowanie to rosnące możliwości sprzedaży. Jednak w Unii Europejskiej popyt przewyższa podaż, przez co między innymi Polska jest zmuszona do importowania takich towarów.

W roku 2021 działalność w sektorze rolnictwa ekologicznego prowadziło dokładnie 21 795 podmiotów. 19986 rolników ekologicznych, uprawiających na powierzchni 550 tys. hektarów.

Na pierwszym miejscu pod względem powierzchni uprawy ekologicznej zajmowały zboża. Drugie miejsce należy do użytków zielonych. Na przełomie lat 2020/2021 zwiększyła się zwierzęca produkcja ekologiczna, w tym produkcja mleka krowiego, wzrosło pogłowie zwierząt takich jak trzoda chlewna czy drób.

Certyfikacja producentów ekologicznych. Więcej o certyfikacji dowiesz się tutaj: https://www.warzywaiowoce.pl/wiom/spotkania-webinaria-wiom/w-jaki-sposob-rolnicy-moga-przystapic-do-programu-nadania-certyfikatu-2353870

Jak kształtuje się powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce?

Na przestrzeni lat od 2012 do 2020 powierzchnia upraw ekologicznych, patrząc na wszystkie państwa członkowskie UE wzrosła w każdym kraju, oprócz Polski, w której powierzchnia upraw zmalała o ponad 20%.

W roku 2012 areał ten wynosił 655 499 ha, a w roku 2020 było to 509 286 ha (3,5%, względem wszystkich upraw w Polsce).

Pierwsza poprawa tej sytuacji nastąpiła w roku 2021. Powierzchnia zwiększyła się do 5%, osiągając 549 286 ha. Patrząc na ten wynik, osiągnięcie 25% do roku 20230 jest jeszcze daleko przed nami.

Przetwórnie ekologiczne w Polsce

Zdaniem Agnieszki Dobosz-Idzik, która zajmuje się kierowaniem Działem Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w KPODR, w rozwijaniu tego sektora przeszkodą jest zbyt mała liczba przetwórni ekologicznych w Polsce.

Jak podała w gazecie pomorskiej, pod koniec roku 2021 w samym Kujawsko-Pomorskim funkcjonowało około 400 gospodarstw ekologicznych, a przetwarzaniem zajmowało się 57 podmiotów, z których 9 zajmowało się pakowaniem towaru z importu.

Na przestrzeni lat od 2004 do 2014 roku systematycznie wzrastała również ilość przetwórni ekologicznych, w których jednak głównym towarem były importowane produkty.

  • Według ekoagora w latach 2004-2005 – takich przetwórni było poniżej 100,
  • w latach 2006-2007 – liczba przetwórni wzrosła do 200,
  • w latach 2008 do 2012 – oscylowała na poziomie 300,
  • W latach 2013 do 2014 – liczba przetwórni ekologicznych wzrosła do około 500.

Najwięcej przetwórni ekologicznych w tych latach było w województwach:

  • mazowieckim - 78,
  • wielkopolskim – 53,
  • lubelskim - 45.

W roku 2019 w Polsce działało 1022 podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa. W tym 636 zajmowało się przetwarzaniem produktów ekologicznych. Największy udział miało przetwórstwo owocowo-warzywne – 35,6%.

Rok 2020 to jeszcze większy rozwój przetwórstwa ekologicznego. Spośród 1104 podmiotów zajmujących się przygotowaniem, aż 668 zajmowało się przetwarzaniem produktów ekologicznych. W roku 2021 liczba podmiotów zajmujących się przygotowaniem produktów ekologicznych wzrosła do 1174. 

 

 

opr. Bernat Patrycja

Źródła: Eurostat, AgE/farma świętokrzyska/GUS/GOV ekoagora.p .teraz-srodowisko.pl „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019–2020”, GIJHARS, Warszawa 2021

Fot: envato.elements

22. czerwiec 2024 01:10