StoryEditor

Jak wykorzystać brunatnice w rolnictwie?

09.05.2022., 00:00h

Dlaczego glony? Nie wdając się w szczegóły, biostymulator to produkt, który niezależnie od zawartości składników pokarmowych zawiera substancję czynną (jedną lub więcej) bądź mikroorganizmy. Źródłem tych ważnych substancji czynnych są glony. Jak zatem wpływają na rośliny uprawne?

ABC na temat glonów

Glony, zwane również algami to grupa organizmów plechowych (beztkankowych). W większości są organizmami samożywnymi – pierwotnymi producentami materii organicznej w zbiornikach wodnych. Na świecie istnieje ponad 30 tysięcy gatunków glonów. Są organizmami mikroskopijnymi (kilka mikrometrów) lub olbrzymimi, dochodzącymi do 100 m (glony morskie), zwanymi też makroalgami. Należą do nich:

  • zielenice;
  • brunatnice;
  • krasnorosty.

Stąd pomysł zasilania wyciągami z glonów morskich roślin uprawnych. Glony zawierają różne rodzaje chlorofilu, ksantofile, fikocyjaniny. Prowadzą fotosyntezę. Gromadzą materiały zapasowe w postaci skrobi i innych wielocukrów, wolutynę oraz tłuszcze czy alginian.
Laminaryna stymuluje naturalną odporność roślin i bierze udział w aktywacji genów odpowiedzialnych za syntezę białek związanych z patogenezą.
Alginian jest składnikiem ścian komórkowych, tworzącym strukturę wiążącą wodę, dzięki czemu zapobiega wysuszeniu roślin przy wystawieniu na bezpośrednie działanie powietrza, np. podczas odpływu. Nawożenie biomasą alg wpływa pozytywnie na strukturę gleby, poprawiając zdolność do zatrzymywania wilgoci i wspomaga pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Glony wykorzystuje się też do bioremediacji – usuwania zanieczyszczeń z gleby np. metali ciężkich. Działanie ochronne przed stresem solnym brunatnic wykorzystuje się również w rekultywacji gleb zasolonych.

Brunatnice w rolnictwie

Większość gatunków glonów wykorzystywanych rolniczo należy do klasy brunatnic i rodzajów: Ascophyllum, Fucus i Laminaria. Przed laty ich nawozowe wykorzystanie było ograniczone wysokim zasoleniem, zawartością piasku i długim czasem rozkładu oraz nieopłacalnym transportem na większe odległości. Na większą skalę zaczęto je stosować po opracowaniu metod ich obróbki (upłynniania). Rozwój technik chromatograficznych pozwolił na gruntowne zbadanie ich składu i traktowanych nimi roślin. Wykazano przykładowo korzystny wpływ ekstraktów z brunatnic na rośliny fasoli w warunkach niedoboru wody, na poprawę kwitnienia pomidora przy wysokiej wilgotności, czy stymulowanie kiełkowania nasion pomidora i wzrostu sadzonek. Produkty na bazie alg zwiększają zawartość chlorofilu w liściach traktowanych roślin. Znane są pozytywne efekty działania brunatnic na mikroflorę glebową, przez sprzyjanie namnażaniu bakterii pobudzających wzrost roślin oraz antagonistyczne dla patogenów. W algach morskich stwierdzono obecność cytokinin oraz auksyn czy kwasu abscysynowego. A jak obecność wymienionych hormonów roślinnych, to:

  • wychodzenie nasion ze stanu spoczynku;
  • stymulacja wzrostu roślin;
  • stymulacja ukorzeniania;
  • przyspieszenie kwitnienia;
  • przyspieszenie tworzenia owoców (również partenokarpicznych);
  • ochrona rośliny przed utratą wody (m.in. poprzez zamykanie aparatów szparkowych).   

Ważna rejestracja, kiedy mamy gwarancje skuteczności?

W obrocie handlowym w Polsce znajdują się preparaty mające właściwości biostymulujące. Mogą być one wprowadzane na rynek na podstawie różnych przepisów. Część jest zarejestrowana jako środki ochrony roślin w grupie „regulatory wzrostu i rozwoju roślin”, część na podstawie przepisów o nawozach jako „środki wspomagające uprawę roślin”, są także preparaty sprzedawane w Polsce bez rejestracji. Zgodnie z prawem w Polsce można legalnie bez rejestracji wprowadzać do obrotu nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, zarejestrowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji. Nawozy WE nie wymagają rejestracji w żadnym z państw Wspólnoty. Sposób wprowadzenia preparatu na rynek ma zasadnicze znaczenie dla konsumenta. Najlepiej przebadane są biostymulatory sprzedawane jako środki ochrony roślin. W ich przypadku istnieje także gwarancja skuteczności preparatu, zastosowanego zgodnie z instrukcją producenta, z której można korzystać na podstawie faktury. Biostymulatory wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami ustawy o nawozach zostały ocenione przez niezależnych ekspertów i uznane za bezpieczne oraz przydatne do zamierzonego zastosowania. W przypadku zakupu biostymulatorów niezarejestrowanych konsument powinien w szczególny sposób kierować się renomą producenta, ponieważ nie ma tutaj żadnej innej gwarancji, że produkt zadziała i że jest bezpieczny.

fot. envatoelements

29. maj 2024 13:45