StoryEditor

Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej

09.06.2022., 00:00h

Zaplecze naukowo-badawcze Instytutu Ogrodnictwa powiększyło się o nowy obiekt – Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO).

W listopadzie ubiegłego roku nastąpiło otwarcie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych – ośrodka zbudowanego w ramach Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (wartość inwestycji 12,2 mln zł). Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła rozszerzenie usług badawczych oraz wprowadzenie nowych, m.in. w zakresie: opracowania nowych produktów z asortymentu:

  • przetwory z owoców i warzyw;
  • opracowania nowego lub ulepszonego procesu technologicznego;
  • przeprowadzenia analizy sensorycznej produktów ogrodniczych;
  • świeżych lub przetworzonych;
  • przeprowadzenia analizy konsumenckiej produktów ogrodniczych;
  • świeżych lub przetworzonych;
  • opracowania metodyki badawczej dla skwantyfikowania charakterystyki innowacyjnego produktu ogrodniczego.

8 czerwca br. przyszedł czas inaugurację działania kolejnego nowoczesnego obiektuRegionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Projekt wartości 6 826 500 zł był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 4 717 500 zł.


fot. Uroczystość otwarcia RCBO rozpoczęła dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach – prof. Dorota Konopacka.

Działalność Centrum pozwoli na zarządzanie zasobami genowymi zgodnie z najnowszymi standardami FAO. Umożliwi także prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bioróżnorodności. Efektem prośrodowiskowym przedsięwzięcia będzie zachowanie nasion szerokiego spektrum gatunków, rozumianych jako bioróżnorodność ogrodnicza – amatorskich i regionalnych odmian warzyw, podkładek generatywnych roślin sadowniczych, rodzimych krzewów i bylin ozdobnych, roślin miododajnych, gatunków dzikich pokrewnych roślin ogrodniczych oraz roślin towarzyszących uprawom.


fot. Dr Mariusz Chojnowski oprowadza gości po obiekcie. Prezentuje przechowywaną tu próbkę nasion

Docelowo RCBO pozwoli na zgromadzenie, zachowanie i odtworzenie ok. 30 tys. genotypów roślin ogrodniczych.

Katarzyna Wójcik

26. maj 2024 04:05