StoryEditor

Nagroda PAN za zidentyfikowanie genu odporności na raka ziemniaka

07.12.2020., 00:00h

W Warszawie 4 grudnia 2020 roku dr Jarosław Plich z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Młochowie został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. 

Honoruje ona młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W bieżącym roku odbyła się czwarta edycja konkursu.

- Jury przyznało nagrodę za zidentyfikowanie genu ziemniaka, uodparniającego tę roślinę na infekcje grzybowe wywołujące chorobę nazywaną rakiem ziemniaka - mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop - Powoduje ona ogromne straty w rolnictwie, m.in. dlatego, że nie ma skutecznych środków ochrony roślin zwalczających tę chorobę. Osiągnięcie dr. Jarosława Plicha może doprowadzić do komercyjnej produkcji odmian ziemniaków, odpornych na te infekcje grzybowe.

Przewodniczący kapituły podkreśla wartość naukową osiągnięcia i jego nowatorstwo oraz potencjał związany z praktycznym wykorzystaniem. Jurorzy podkreślają, że osiągnięcie dr. Plicha przyniesie korzyści w trzech kluczowych wymiarach rolnictwa zrównoważonego: dla środowiska, dla producentów oraz konsumentów. 

- Rak ziemniaka powoduje całkowitą utratę wartości handlowej plonu oraz zanieczyszczenie gleby przetrwalnikowymi formami grzyba, które mogą porażać rośliny ziemniaka sadzone na tym polu przez kolejne 40 lat. Grzyb ten niemal we wszystkich krajach świata znajduje się na listach organizmów kwarantannowych i podlega urzędowemu zwalczaniu – tłumaczy Jarosław Plich, doktor nauk rolniczych, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Gen Sen2 -
warunkujący odporność roślin ziemniaka na grzyb Synchytrium endobioticum, wywołujący raka ziemniaka - jest pierwszym na świecie zidentyfikowanym i opisanym genem, który zapewnia roślinom odporność na wszystkie przebadane dotąd rasy tego grzyba. Ważną częścią nagrodzonego osiągnięcia jest również opracowanie łatwego w użyciu molekularnego testu, umożliwiającego identyfikację obecności tego genu w roślinach ziemniaka. 

- Obecnie moim celem jest wykorzystanie genu Sen2 do hodowli nowych „rakoodpornych” odmian ziemniaka, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, jak i minimalizacja strat plonu bulw – dodaje dr Plich. – AgroBioTop jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Przyznanie mi tej nagrody odbieram jako formę docenienia kilkuletniej pracy i zaangażowania w nagrodzony projekt. AgroBioTop to również nagroda pieniężna 5 000 euro, fundowana przez firmę Bayer. 

#ThankYouScience
- to forma wyrażenia wdzięczności ludziom nauki za ich pasję odkrywania nieznanego, dociekliwość, wiarę w ludzkie możliwości i pełne odwagi wizje, prowadzące do przełomowych odkryć. W ramach inicjatywy, organizator zachęca wszystkich do dzielenia się w mediach społecznościowych wyrazami uznania dla nauki oraz wdzięczności dla naukowców wraz z przykładami dowodzącymi w jaki sposób nauka zmienia ich codzienne życie. Elementem inicjatywy są filmowe impresje na temat pasji naukowców, ich ciekawości świata i motywacji do jego zmiany – można je obejrzeć na kanale Bayer Polska na YT.19. kwiecień 2024 08:03