StoryEditor

Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych IO-PIB Skierniewice już otwarte!

18.11.2021., 00:00h

Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa – PIB ze Skierniewic, jest odpowiedzią nauki na potrzeby ogrodników i mniejszych przedsiębiorców - przetwórców produktów ogrodniczych. 16 listopada 2021r świętowano otwarcie CPPO.

CPPO, czyli nowe miejsce dla producentów owoców i warzyw

Centrum będzie pełnić funkcje badawczo-rozwojowe ukierunkowane na komercjalizację wyników badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw  z wykorzystaniem aktualnych i perspektywicznych technologii gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo. Oferta CPPO skierowana jest w sposób szczególny do podmiotów gospodarczych, a także do sektora publicznego w tym uczelni wyższych i instytutów naukowych.

W obiekcie znajdują się dwie specjalistyczne hale technologiczne. Pierwsza z nich przystosowana do produkcji szerokiej gamy soków, nektarów, przecierów i produktów zagęszczanych oraz druga do produkcji suszy owocowych i warzywnych. Aby lepiej poznać zarówno oczekiwania, jak i opinie rynku o projektowanych produktach w sąsiedztwie działu technologicznego zaplanowano dział badań konsumenckich i sensorycznych. Oprócz klasycznej pracowni badań sensorycznych, w Centrum zaprojektowano specjalną przestrzeń warsztatową umożliwiającą bezpośredni kontakt różnych grup interesariuszy i sprzyjającą efektywnej komunikacji w formule Living-Lab (tzw. żywego laboratorium).

Wielkie otwarcie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

W oficjalnym otwarciu obiektu CPPO uczestniczyli: Pan Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Ciecióra - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Jażdżyk - prezydent Miasta Skierniewice, Pan Dariusz Grzebelus - przewodniczący rady naukowej Instytutu, Pan Rafał Ambrozik - senator PiS, Pan Witold Boguta - prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Pani Barbara Groele – przedstawicielka Krajowej Unii Producentów Soków.

Wśród gości byli przedstawiciele firm biorących udział w realizacji projektu CPPO – Woj-Art i EkoEnergia, pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa - PIB oraz pracownicy emerytowani.

Projekt CPPO dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Wartość projektu to ponad 12 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło nieco ponad 8,5 mln złotych.

Autor: Joanna Białek
Fot. IO-PIB Skierniewice

05. grudzień 2023 23:16