StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Gdy jedna osoba w małżeństwie staje się właścicielem gospodarstwa i podejmuje działalność rolniczą, to czy renta rolnicza pobierana przez drugą osobę będzie mogła być wypłacana w całości?

25.11.2022., 09:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Aktualnie moja mama chciałaby kupić od sąsiada gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha przeliczeniowych, bo dowiedziała się, że KRUS nie zawiesi jej już emerytury rolniczej. Gdy mama stanie się właścicielką tego gospodarstwa i podejmie działalność rolniczą, to czy renta rolnicza pobierana przez ojca będzie mu wypłacana w pełnej wysokości?

Mój ojciec pobiera z KRUS stałą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, zaś moja mama ma wypłacaną emeryturę rolniczą. Oba świadczenia wypłacane są w pełnej wysokości, ponieważ rodzice przekazali mi już 3 lata temu gospodarstwo rolne.

Ojcu po ukończeniu 65 lat KRUS nie zamieniła renty rolniczej na emeryturę rolniczą, bo ojciec nie miał wymaganego 25-letniego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pozostał więc na rencie rolniczej.

image
POMOC KLĘSKOWA

Pomoc klęskowa dla rodzin - komu przysługuje? Do kiedy wydłużono termin składania wniosków?

Aktualnie moja mama chciałaby kupić od sąsiada gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha przeliczeniowych, bo dowiedziała się, że KRUS nie zawiesi jej już emerytury rolniczej. Gdy mama stanie się właścicielką tego gospodarstwa i podejmie działalność rolniczą, to czy renta rolnicza pobierana przez ojca będzie mu wypłacana w pełnej wysokości?

Wypłata renty rolniczej w pełnej wysokości?

Zgodnie z art. 28 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), wypłata części uzupełniającej renty rolniczej ulega zawieszeniu w całości lub w części, jeżeli rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Uznaje się, że rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego. Z chwilą zakupu przez pana mamę gospodarstwa rolnego o powierzchni 5 ha przeliczeniowych, ojciec stanie się jego posiadaczem, a tym samym, zgodnie z ww. artykułem KRUS zawiesi ojcu w całości część uzupełniającą renty rolniczej, bo ponownie podjął prowadzenie działalności rolniczej.

Ewa Jaworska-Spicak

20. czerwiec 2024 16:24