StoryEditorUWAGA ZMIANA USTAWY

Jakie zmiany będą wprowadzone w organizacji rynków owoców i warzyw? Co z przyznaniem unijnej pomocy finansowej?

22.12.2022., 09:35h

20 grudnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, a także chmielu. Nowe rozwiązania mają zapewnić skuteczne stosowanie przepisów nadanych przez Unię Europejską. Co ze wsparciem finansowym w przypadku wycofania produktu z rynku?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, a także rynku chmielu, został przyjęty przez Radę Ministrów. Wprowadzone nowe rozwiązania, mające za zadanie zapewnić skuteczniejsze i optymalne stosowanie przepisów nadanych przez Unię Europejską, w zakresie zatwierdzania programów operacyjnych i przyznawanie pomocy ze środków UE dla organizacji producentów w sektorze warzyw i owoców.

Dodatkowo wzmocniony zostanie nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystywaniem unijnej pomocy finansowej.

Jakie są najważniejsze rozwiązania:

  • Zostanie przyjęty sposób określania wysokości wsparcia, przysługującego na produkty wycofane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Wysokość wsparcia za produkty wycofane będzie niższa od ich cen rynkowych.
  • Wysokość wsparcia za produkty wycofane z rynku, ustalana ma być przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, na podstawie kosztów poniesionych przez organizację producentów na zakup produktu, który podlega wycofaniu.
  • Rozwiązanie to ma zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania, czyli wycofywaniu produktów, zamiast wprowadzania ich na rynek.
  • Dodatkowo wskazany zostanie sposób ustalania rocznego pułapu pomocy skierowanego na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji z sektora owoców i warzyw.
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie miała możliwość corocznej weryfikacji czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Ponadto, sformalizowany zostanie, funkcjonujący obecnie, obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zastąpi to przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

 

opr. Bernat Patrycja
na podst. gov.pl
Fot. envato.elements

19. maj 2024 10:54