StoryEditorZmiany w ustawach!

Jakie zmiany zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2023 roku w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych?

09.12.2022., 13:30h

Pojawią się zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także o Krajowej Administracji Skarbowej. Co przewiduje projekt, który ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku?

Poprawa efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – IJHARS, to jedno z głównych założeń zmian w ustawie. Nowe przepisy mają umożliwić IJHARS, ukierunkowanie działań na kontrolę jakości handlowej produktów. Natomiast zadania tyczące się kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji – EFRG, które dotyczą np. pszczelarstwa, mają zostać przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej – KAS.

Jakie są najważniejsze rozwiązania?

Jak czytamy na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do najważniejszych rozwiązań należeć będą:

- Zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, związane z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, mają zostać przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej. Przede wszystkim chodzi o kontrolę udostępniania owoców i warzyw w szkołach, a także wsparcie pszczelarstwa.

- Wypłaty środków dla polskich beneficjentów z EFRG, w ramach WPR, są kontrolowane przez IJHAR. Kontrole te nazwane są kontrolami ex-post. Kontrole te w całości, po zmianach, zostaną przekazane dyrektorom izb administracji skarbowej.

- Możliwość większej koncentracji IJHARS na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

image
WEBINARIUM Z EKSPERTAMI

W jaki sposób rolnicy mogą przystąpić do programu nadania certyfikatu? [VIDEO]

- Do tej pory Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w swoich zadaniach miał przeprowadzanie analizy ryzyka oraz opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG. Po 1 kwietnia 2023. Obowiązek ten zostanie przekazany do Ministerstwa Finansów.

Wszystkie te rozwiązania wejść w życie mają od 1 kwietnia 2023 roku.

 

oor. Bernat Patrycja na podst. Gov.pl

Fot. envato-elements

19. maj 2024 10:32