StoryEditorNowe, wyższe stawki

Szykują się nowe, wyższe stawki ubezpieczeń rolniczych

26.10.2022., 08:00h
WKWK

Ministerstwo rolnictwa na rok 2023 proponuje nowe maksymalne stawki ubezpieczeń rolniczych. W przyszłym roku na dopłaty do rolniczych polis rząd dopłaci ponad 1,1 mld zł. Ile wynosić będą w przypadku uprawy truskawek, a ile dla warzyw gruntowych?

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. został właśnie przesłanych do konsultacji społecznych.

MRiRW proponuje, aby w 2023 r. obowiązywały następujące maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych (w nawiasach wysokość stawek 2022 r.):

 • 26 300 zł – dla zbóż, (20 300 zł)
 • 13 600 zł – dla kukurydzy, (11 400 zł)
 • 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku, (12 700 zł)
 • 48 000 zł – dla chmielu, (48 000 zł)
 • 39 700 zł – dla tytoniu, (34 900 zł)
 • 188 200 zł – dla warzyw gruntowych, (235 300 zł)  
 • 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych, (106 700 zł)
 • 79 600 zł – dla truskawek, (60 200 zł)
 • 39 100 zł – dla ziemniaków, (38 600 zł)
 • 12 200 zł – dla buraków cukrowych, (10 000 zł)
 • 16 500 zł – dla roślin strączkowych; (16 500 zł)

image
1,5 miliarda złotych na ubezpieczenia upraw. Dlaczego zainteresowanie jest minimalne?

- W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak obliczono stawki?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Po co przepisy?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w niniejszym projekcie rozporządzenia. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

image
Budżet 2023

Prace nad budżetem na 2023 ruszyły. Ile pieniędzy rząd przeznaczy na ochronę roślin i dopłaty do paliwa?

Ile pieniędzy z budżetu na ubezpieczenia?

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1,120 mld zł. W tym kwota 920 mln zł w części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 200 mln zł w ramach rezerwy celowej.

 

WK

Fot. envato.elements

26. maj 2024 01:09