StoryEditor

Program ochrony roślin warzywnych 2022 – zobacz zmiany!

22.01.2022., 00:00h

Nadal trwa wycofywanie środków bardzo szkodliwych dla środowiska i wprowadzanie preparatów mikrobiologicznych, biotechnicznych oraz stymulujących odporność roślin na choroby. Wpisuje się to w nową strategię – Europejski Zielony Ład.

Wraz ze styczniowym wydaniem WiOM kierujemy do Państwa program ochrony roślin warzywnych – uprawianych w polu. Uwzględnia on zmiany w asortymencie środków zgodnie z rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń ministra rolnictwa i rozwoju wsi wg stanu na 15.11.2021 roku.


Nowe fungicydy w programie ochrony roślin warzywnych

W programie pojawiły się nowe środki, zawierające już wcześniej dopuszczone substancje czynne:

 • azoksystrobina (Azoxin 250 SE, Bolid 250 SE, Clayton Augusta 250 SC, Dobromir 250 SC, Dobromir Super 250 SC, Elvistar 250 SC, Fungistar, Pabizon 250 SC, Pablo 250 SC, Piastun 250 SC, Promesa, Robin 250 SC),
 • boskalid + piraklostrobina (Bigalo, Singapur 33 WG),
 • cymoksanil (Controlla 450),
 • krezoksym metylu (Diomedes 500 WG, Distop),
 • cymoksanil + zoksamid (Electis CX),
 • fluazynam (Innzar 500 SC),
 • fluopyram + trifloksystrobina (Largus Extra 500 SC),
 • amisulbrom (Leomin 200 SC),
 • mandipropamid (Mandius 250 SC),
 • cyprodynil + fludioksonil (Mars 62,50 WG, Pleśń Stop, Sextans 62,5 WG),
 • flutolanil (Moncut na Sucho),
 • laminaryna (Nutivax),
 • Bacillus amyloliquefaciens (Protexio),
 • chlorowodorek propamokarbu + cymoksanil (Rival Duo),
 • siarka (Siarkol 800 SC),
 • fludioksonil (Trigof 50 FS),
 • izofetamid (Zenby).

Zmiany w zezwoleniach środków ochrony roślin dla warzyw

 • fungicyd Banjo 500 SC można stosować w cebuli, czosnku i szalotce do zwalczania zgnilizny szyjki;
 • Bluna 250 EC i Hajmon 250 EC do stosowania w brukwi i rzepie przeciw alternariozie; *Botrefin w grochu zielonym cukrowym, grochu zwyczajnym na suche nasiona, fasoli na suche nasiona i bobie w zwalczaniu szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, askochytozy, zgorzelowej plamistości i mączniaka prawdziwego, w marchwi, pietruszce, pasternaku, buraku ćwikłowym, chrzanie, brukwi, rzepie i salsefii przeciwko szarej pleśni, zgniliźnie twardzikowej i alternariozie, w selerze w ograniczaniu szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej, w cebuli, szalotce, czosnku i szczypiorku w zwalczaniu zgnilizny szyjki cebuli, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni oraz w szparagach przeciw szarej pleśni i purpurowej plamistości pędów;
 • Conclude AZT 250 SC, Globaztar AZT 250 SC, Mirador 250 SC, Zaftra AZT 250 SC i Zakeo 250 SC można stosować w cebuli, czosnku i szalotce przeciwko rdzy, zgniliźnie twardzikowej, plamistościom liści powodowanych przez Stemphylium i Cladosporium, w kapuście głowiastej i pekińskiej do zwalczania bielika krzyżowych, w bobie przeciw askochytozie, czekoladowej plamistości i fuzariozie, w fasoli i grochu do zwalczania rdzy, antraknozy, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, przeciw mączniakowi rzekomemu grochu, w pomidorze przeciw mączniakowi prawdziwemu, w porze w zwalczaniu fytoftorozy i plamistości liści, w sałacie przeciwko rizoktoniozie;
 • Korazzo 250 SC w fasoli do zwalczania antraknozy;
 • Limocide do stosowania w kapuście głowiastej i pekińskiej przeciw bielikowi krzyżowych, w rzepie w zwalczaniu mączniaka rzekomego;
 • Orondis Plus do zwalczania mączniaka rzekomego w sałacie;
 • Scorpion 325 SC do ograniczania mączniaka prawdziwego w karczochu zwyczajnym;
 • Signum 33 WG w ziemniaku do zwalczania alternariozy, w kalarepie i kapuście brukselskiej przeciw czerni krzyżowych, w kapuście pekińskiej do zwalczania szarej pleśni i czerni krzyżowych, w cykorii sałatowej przeciwko alternariozie i rdzy, w szalotce w ograniczaniu mączniaka rzekomego, alternariozy;
 • Tarantula 325 SC do zwalczania zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, alternariozy, mączniaka prawdziwego, plamistości liści, bielika krzyżowych i suchej plamistości liści w chrzanie, rzodkiewce, rzodkwi japońskiej, rzepie i brukwi jadalnej.

Wycofane środki ochrony roślin: mankozeb, benalaksyl, tiofanat metylu 

W związku z tym z listy fungicydów usunięto następujące środki: Acrobat MZ 69 WG, Armetil M 72 WP, Avtar NT Pro, Bajlando 500 SC, Baledo Gold, Clip SuperKontakt 69 WG, Crocodil MZ 67,8 WG, Curzate Top 72,5 WG, Delphin 69 WG, Dimitrios Pro 800 WP, Dithane NeoTec 75 WG, Ekonom 72 WP, Ekonom Duo 72,5 WP, Ekonom MC 72,5 WP, Ekonom MM 72 WP, Elektra MZ WG, Emendo M WG, Fantic M WP, Farton 730 WG, Filder 69 WG, Fortuna Gold, Fudan Gold, Galben M 73 WP, Indofil 75 WG, Indofil 80 WP, Indomate 725 WP, Inter Optimum 72,5 WP, Konkret Mega 72 WP, Manco 80 WP, Mancolaxyl, Mancomor 69 WG, Mankozeb 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manila 67,8 WG, Manoxanin Top 72,5 WG, Matador 303 SE, Micexanil 76 WP, Moonlight, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Nautile 730 WG, Penncozeb 80 WP, Planet 72 WP, Profilux 72,5 WP, Profilux 72,5 WG, Quantum MZ 690 WG, Ridomex Oro MZ Pepite 67,8 WG, Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, Rubikon 67,8 WG, Rywal 72 WP, Sanblite, Sancozeb 80 WP, Sintop 500 SC, Soter, Tiofan 500 SC, Tiofanat Metylowy 500 SC, TipTop 500 SC, Topsano 500 SC, Topsin M 500 SC, Trimanoc DG, Valbon 72 WG, Valibond 72 WG, Valis 66 M WG, Video 695 WP, Vondozeb 75 WG, Yamato 303 SE i Zampro 56 WG.

Znikające insektycydy z programu ochrony roślin warzywnych

Z powodu nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna z wykazu insektycydów usunięto: Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC, Pitbul 025 EC, Tekapo 025 EC.

Z tej samej przyczyny w 2022 roku upłynie termin stosowania dla środków zawierających alfa-cypermetrynę: Fastac 100 EC i Proalfacypermetrin, Alciper 100 EC, Asteria 100 EC, A-Cyper 100 EC, Alfacyper 100 EC, Alfacypermetryna 10 EC, Alfa-Pest 100 EC, Alfastop 100 EC, Cyper-Fas 100 EC, Fasthrin 10 EC, Fiesta 100 EC i Rufous 100 EC.

W drugiej połowie 2022 roku w sprzedaży nie będzie również środków zawierających cypermetrynę: Afi Max 500 EC, Cimex Forte 500 EC, Cypermoc oraz Superkill 500 EC, dla których ostateczny termin stosowania mija 30.09.2022 r. Lukę tę wypełnią mające takie samo zastosowanie preparaty Insektus 500 EC i Spider 500 EC oraz Aphicar Duo 400 EC i Sherpa Duo 400 EC zarejestrowane do ochrony ziemniaka przed stonką ziemniaczaną.


Nowe insektycydy dopuszczone w 2022r.  

 • Decis Expert 100 EC (zawierający deltametrynę) do zwalczania m.in. stonki ziemniaczanej na pomidorze, mszyc i bielinków (kapustnika i rzepnika) w uprawach warzyw kapustnych, mszyc w uprawie marchwi, grochu i fasoli oraz śmietki cebulanki i wciornastków na cebuli;
 • Deltaro i Prokill (deltametryna) do zwalczania stonki ziemniaczanej na ziemniaku;
 • Gradient (zawierający fosmet);
 • Globe, Kidrate i Topgun 050 CS (zawierające lambda-cyhalotrynę). Topgun 050 CS zwalcza śmietkę cebulankę i wciornastka tytoniowca na cebuli oraz śmietkę kapuścianą, bielinka kapustnika, rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszycę kapuścianą i wciornastka tytoniowca na kapuście głowiastej.
 • Aphox 500 WG i Pirigold 500 WG (zawierające pirymikarb) do zwalczania mszycy kapuścianej na kapuście głowiastej.
 • AGRIprol 200 SC, Cordero 200 SC, Corleone 200 SC, Mulier 200 SC (chlorantraniliprol) zwalczają gąsienice bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy i tantnisia krzyżowiaczka na brokule, kalafiorze, kapuście głowiastej białej i czerwonej, i na kapuście włoskiej, omacnicę prosowiankę na kukurydzy cukrowej i błyszczkę jarzynówkę na cykorii.
 • Indoxanin 300, Indoxonianin 300-I (indoksakarb) zwalczają bielinka kapustnika, rzepnika i tantnisia krzyżowiaczka na kapuście głowiastej oraz omacnicę prosowiankę i zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową.

Zmiany w preparatach przeznaczonych dla rolnictwa ekologicznego

Zmiany zaszły również w preparatach przeznaczonych dla rolnictwa ekologicznego. Lista środków zawierających spinosad powiększyła się o dwa preparaty: Sperat 480 SC oraz Spinosad Max. Do zwalczania gąsienic motyli z rodziny tantnisiowatych i sówkowatych oraz wachlarzykowatych na brukwi został zarejestrowany preparat Agree 50 WG, zawierający Bacillus thuringiensis ssp. aizawai szczep GC-91. Preparat ten mogą także stosować producenci rzodkwi do zwalczania tantnisia krzyżowiaczka.

W 2022 roku producenci upraw ekologicznych mogą również stosować wprowadzony do handlu preparat zawierający olejek pomarańczowy PREV-BIO. Ogranicza on wciornastki m.in. na cebuli, porze, kapuście głowiastej białej, włoskiej, sałacie, melonie, papryce i pomidorze. Ponadto może być stosowany przeciw mączlikom na kapuście głowiastej, włoskiej i pomidorze.

Preparaty do zaprawiania rozsad

Vegra 200 SC (cyjanotraniliprol) przeznaczona do zabezpieczania warzyw kapustnych przed śmietką kapuścianą przed wysadzeniem w pole.

Środki do zaprawiania nasion

W 2022 roku producenci kukurydzy cukrowej będą mogli stosować preparat Force 20 CS (teflutryna) do zaprawiania materiału siewnego przeciwko drutowcom i stonce kukurydzianej.

Na nicienie w korzeniowych

Coxima (benzamidy) oraz Voxamyl 10 G (karbaminiany) uzyskały zezwolenie na zwalczanie nicieni w uprawie buraka ćwikłowego, marchwi, pasternaku, pietruszki i selera.

Nowy moluskocyd, czyli preparat na ślimaki

Ironclad zawierający fosforan żelaza w formie przynęty granulowanej, jest przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich i skorupkowych w uprawach warzyw gruntowych.

 

Autor: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO; dr Agnieszka Włodarek IO – PIB w Skierniewicach

Artykuł pochodzi z czasopisma Warzywa i Owoce Miękkie nr 1/2022. Kliknij i zamów prenumeratę!


 

16. lipiec 2024 17:54