StoryEditorPytania do ekspertki KRUS

Czy KRUS może zawiesić emeryturę rolniczą w związku z osiąganiem dochodów z działalności rolniczej?

13.01.2023., 09:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Moja żona ukończyła w tym roku 60 lat i oddział regionalny przyznał jej emeryturę rolniczą, którą wypłaca w pełnej wysokości. Ja pobieram emeryturę z ZUS. Nadal prowadzimy działalność rolniczą w 25-hektarowym gospodarstwie rolnym. Żona chciałaby wiedzieć, czy KRUS może jej zawiesić emeryturę rolniczą w związku z osiąganiem dochodów z działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 34 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103–106 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 504, 1504).

W takim przypadku nie zawiesza lub nie zmniejsza się wypłaty części składkowej emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Przy zawieszaniu lub zmniejszaniu prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej z ubezpieczenia nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności rolniczej.

Zmniejszenia i zawieszenia emerytury rolniczej nie stosuje się do emerytów

Ponadto zawieszenia ani zmniejszenia nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny 60 lat kobiety lub 65 lat mężczyźni.

Małżonki nie dotyczy zawieszenie emerytury rolniczej w związku z osiąganiem dochodów z działalności rolniczej. Małżonka może także osiągać np. przychody z tytułu zatrudnienia bez ograniczenia i nie będzie miała zgodnie z ww. przepisem zawieszonej ani zmniejszonej emerytury rolniczej.

Ewa Jaworska-Spicak

fot. envato.elements

26. maj 2024 04:06