StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Ile mogę zarobić, aby renta rolnicza okresowa nie została zmniejszona ani zawieszona przez KRUS?

12.01.2023., 10:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Pobieram z KRUS rentę rolniczą okresową. Gospodarstwo rolne wydzierżawiłem synowi na 3 lata. Renta jest niska i chciałbym od stycznia 2023 r. podjąć zatrudnienie, aby dorobić do renty. Ile mogę zarobić, aby nie została mi ona zmniejszona ani zawieszona przez KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych.

W takim przypadku nie zawiesza lub nie zmniejsza się wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. W razie osiągania dodatkowych przychodów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu zmniejszenie lub zawieszenie dotyczy części uzupełniającej świadczenia.

Zmiana kwoty dodatkowych miesięcznych przychodów

Od 1 grudnia 2022 r. zmieniły się kwoty dodatkowych miesięcznych przychodów, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych i wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – tj. 4536 zł 50 gr (przychody do tej kwoty nie powodują zmniejszeń emerytury/ renty);
  • 130% tego wynagrodzenia – tj. 8424 zł 90 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty).

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Tylko jeden dodatek pielęgnacyjny

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił prezes ZUS w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2022 r., tj. 6480 zł 67 gr (MP z 10.11.2022 r. poz. 1085). Wobec powyższego, jeśli podejmie pan zatrudnienie w styczniu 2023 r., a przychód nie przekroczy miesięcznie kwoty 4536 zł 50 gr, wówczas KRUS będzie wypłacała panu rentę w pełnej wysokości.

Ewa Jaworska-Spicak

fot. envato.elements

19. maj 2024 09:30