StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Wypłata emerytury rolniczej, czy renty rolniczej w niepełnej wysokości

29.12.2022., 10:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Pobieram z KRUS rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacaną przez KRUS w niepełnej wysokości (zawieszona jest część uzupełniająca), bo nie zaprzestałem prowadzenia działalności rolniczej. Małżonka otrzymuje emeryturę z ZUS i nie chce zgodzić się na przekazanie gospodarstwa rolnego. W grudniu 2022 r. kończę 65 lat. Czy KRUS po osiągnięciu przeze mnie wieku emerytalnego podejmie wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości?

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155) osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta spełniała warunki do otrzymania prawa do emerytury rolniczej, tj. podlegała wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) przez co najmniej 25 lat.

Wysokość emerytury, o której mowa wyżej, może być niższa od dotychczas pobieranej renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów podlegania ubezpieczeniu w ZUS. Znowelizowane przepisy ustawy stanowią, że emerytury rolnicze są wypłacane w pełnej wysokości bez konieczności przekazania gospodarstwa rolnego.

image
Pytania do ekspertki KRUS

Dodatkowa składka emerytalnorentowa a dodatek do emerytury

Osobom uprawnionym do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanej w niepełnej wysokości z uwagi na niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, a które osiągają wiek emerytalny (65 lat mężczyzna) i na mocy ww. art. 22 ust. 3 ustawy o u.s.r. uzyskują prawo do emerytury rolniczej (mają co najmniej 25 lat podlegania wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu), KRUS podejmuje wypłatę emerytury jako świadczenia korzystniejszego od niepełnej renty (nawet w przypadku, gdy rencista ma okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu). Z pytania nie wynika, czy ma pan co najmniej 25-letni okres podlegania wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu rolników, a więc czy KRUS z urzędu przyzna prawo do emerytury rolniczej.

 

Ewa Jaworska-Spicak

fot. envato.elements

21. czerwiec 2024 23:16