StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Czy w wypadku śmierci rodzica, należy się 14. emerytura?

27.11.2022., 10:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Moja mama pobierała z KRUS emeryturę rolniczą, która była wypłacana w terminie 25 każdego miesiąca. Mama zmarła 1 sierpnia 2022 r. i nie zdążyła pobrać emerytury rolniczej wraz z dodatkową czternastką. Czy należy się mi po mamie ta dodatkowa 14. emerytura? Oddział regionalny KRUS wypłacił mi tylko emeryturę po mamie. Czy postąpił prawidłowo?

Z dniem 14 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (DzU z 2022 r., poz. 1358). W świetle przepisów ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy m.in. ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej ustawy.

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Gdy jedna osoba w małżeństwie staje się właścicielem gospodarstwa i podejmuje działalność rolniczą, to czy renta rolnicza pobierana przez drugą osobę będzie mogła być wypłacana w całości?

Dodatkowe świadczenie pieniężne (14. emerytura) nie podlega wypłacie jako świadczenie niezrealizowane. Ponieważ mama zmarła przed wypłatą świadczenia, zgodnie z ww. przepisami nie przysługuje wypłata dodatkowego świadczenia tj. 14. emerytury jako świadczenia niezrealizowanego. Natomiast KRUS wypłaciła prawidłowo emeryturę rolniczą jako świadczenie niezrealizowane zgodnie z art. 136 ww. ustawy.

18. wrzesień 2023 09:58