StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Dzierżawa gospodarstwa rolnego zięciowi, a wypłacanie renty w pełnej wysokości

26.11.2022., 09:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Pobieram rentę rolniczą okresową (przyznaną przez KRUS na 4 lata) i nadal prowadzę działalność rolniczą. Mam zawieszoną część renty. Jestem wdowcem. Stan mojego zdrowia się pogarsza i chciałbym wydzierżawić gospodarstwo rolne zięciowi, który ze mną nie mieszka. Czy mogę zawrzeć z zięciem umowę dzierżawy? A jeśli tak, to czy na okres krótszy niż 10 lat? Czy KRUS będzie wtedy wypłacała mi rentę w pełnej wysokości?

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155) rencista ma możliwość otrzymania renty w pełnej wysokości w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego nie tylko dziecku (własnemu, drugiego małżonka, przysposobionemu), ale także małżonkowi dziecka (synowej, zięciowi) – przy czym ww. osoby nie mogą pozostawać z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym. Wymagane jest złożenie oświadczenie odnośnie do tego faktu. Osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej mogą zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na jaki zostało przyznane im prawo do renty rolniczej, wskazany w decyzji prezesa Kasy (art. 28, ust. 4, pkt 1 ww. ustawy).

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Gdy jedna osoba w małżeństwie staje się właścicielem gospodarstwa i podejmuje działalność rolniczą, to czy renta rolnicza pobierana przez drugą osobę będzie mogła być wypłacana w całości?

Umowa dzierżawy może być także zawarta na okres dłuższy, niż wynikający z decyzji. Może pan wydzierżawić gospodarstwo rolne zięciowi, który nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie rolnym na 4 lata albo na okres dłuższy. Wówczas KRUS uzna, że zaprzestał pan prowadzenia działalności rolniczej i wypłaci rentę w pełnej wysokości.

 

fot. envato.elements

19. maj 2024 09:51