StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Okresowa renta a ubezpieczenie na wniosek. Czy ustawa o ubezpieczeniu społecznym dopuszcza dodatkowe ubezpieczenie?

01.01.2023., 11:30h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha przeliczeniowych. Pobieram z KRUS od września br. rentę rolniczą okresową. Renta została mi przyznana na 2 lata. Mam 62 lata i tylko 3 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Łącznie mam 23 lata podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i 20 lat ubezpieczenia w ZUS. Jak osiągnę 65 lat, chciałbym otrzymać dwie emerytury, tj. jedną z KRUS, a drugą z ZUS. W KRUS powiedziano, że z chwilą przyznania renty rolniczej zostałem wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników, wobec czego z chwilą osiągnięcia 65. roku życia będzie mi brakowało okresu ubezpieczenia do wymaganych 25 lat, aby nabyć prawo do emerytury rolniczej. Czy ustawa o ubezpieczeniu społecznym dopuszcza dodatkowe ubezpieczenie?

Zgodnie z art. 16. ust. 2, pkt 3 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek (dobrowolnie) obejmuje się m.in. osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową.

Pomimo że z chwilą nabycia prawa do renty rolniczej okresowej (przyznanej na 2 lata) został pan wyłączony z podlegania ubezpieczeniu społecznemu z mocy ustawy (zarówno z obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego), może pan zgłosić w KRUS wniosek o objęcie na mocy ww. przepisu ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek, przez okres pobierania renty okresowej.

Czytaj także: Dzierżawa gospodarstwa rolnego zięciowi, a wypłacanie renty w pełnej wysokości

Okres ubezpieczenia na wniosek i opłacania składki emerytalno-rentowej KRUS doliczy do okresu podlegania ubezpieczeniu z mocy ustawy przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą. W przypadku nabycia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy jako stałej, ustawa nie przewiduje możliwości objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek (dobrowolnie).

Ewa Jaworska-Spicak

fot. envato-elements

21. czerwiec 2024 20:45