StoryEditorPytania do ekspertki KRUS

Dodatkowa składka emerytalnorentowa a dodatek do emerytury

11.12.2022., 10:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. W marcu 2023 r. chciałbym przejść na emeryturę rolniczą, bo kończę 65 lat. Znowelizowane przepisy odnośnie wysokości emerytury nic nie zmieniły co do jej przyznawania. Czy nadal będę płacił tę składkę bez jakiejkolwiek rekompensaty?

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha przeliczeniowych. Ponieważ obejmuje ono obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłacam dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W marcu 2023 r. chciałbym przejść na emeryturę rolniczą, bo kończę 65 lat. Znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, które weszły w życie od 15 czerwca br. nic nie zmieniły odnośnie przyznawania do wysokości emerytury jakiegokolwiek dodatku z tytułu opłacanej dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Czy nadal będę płacił tę składkę bez jakiejkolwiek rekompensaty?

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Czy w wypadku śmierci rodzica, należy się 14. emerytura?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022, poz. 933, 1155) rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości 12% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych. Aktualnie został przygotowany przez MRiRW projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (nr projektu UD450), który przewiduje możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych w związku z opłacaniem dodatkowej składki emerytalno-rentowej na zasadach zbliżonych do zasad ustalania wysokości części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych. Rozwiązanie proponowane czyni zadość licznym postulatom zgłaszanym przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, że osoby opłacające dodatkową składkę nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej. Aktualnie projekt zmiany ustawy jest w konsultacjach publicznych. Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na IV kwartał 2022 r.

Ewa Jaworska-Spicak

fot. envato-elements

22. czerwiec 2024 01:11