StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Turnus regeneracyjny dla opiekunów osób niepełnosprawnych

28.11.2022., 08:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Od roku opiekuję się niepełnosprawną – ciężko chorą mamą. Z tytułu sprawowania opieki otrzymuję świadczenie pielęgnacyjne. Jestem objęta przez KRUS ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek (dobrowolnie) do czasu uzyskania przeze mnie 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, abym mogła nabyć później prawo do emerytury rolniczej. Sprawowanie opieki spowodowało, że cierpię na schorzenia kręgosłupa. Chciałabym wiedzieć, czy mogłabym ubiegać się o rehabilitację leczniczą w CRR KRUS?

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie znowelizowany art. 64 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), dający KRUS możliwość kierowania do centrów rehabilitacji rolników także ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na tzw. turnusy regeneracyjne.

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Czy w wypadku śmierci rodzica, należy się 14. emerytura?

Będą to 7-dniowe turnusy, mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych.

MRiRW określi w drodze rozporządzenia warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą i turnusy regeneracyjne. Po 1 stycznia 2023 r. będzie mogła pani zapoznać się z procedurą ubiegania się o turnus regeneracyjny w KRUS.

 

fot. envato.elements

26. maj 2024 04:32