StoryEditorPYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Tylko jeden dodatek pielęgnacyjny

06.01.2023., 10:00h
Ewa Jaworska-SpicakEwa Jaworska-Spicak

Pobieram emeryturę rolniczą z KRUS i emeryturę z ZUS. W grudniu 2022 r. skończyłem 75 lat. Pytałem wcześniej w KRUS, czy muszę składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat. Uzyskałem odpowiedź, że zostanie mi on przyznany automatycznie z urzędu po ukończeniu 75 lat i żadnego wniosku nie muszę składać. Jest już styczeń 2023 r. i dodatku pielęgnacyjnego z KRUS do tej pory nie otrzymałem. Dlaczego?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), do emerytury lub renty rolniczej przysługuje dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75. roku życia na zasadach i w wysokości określonej w przepisach emerytalnych.

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Okresowa renta a ubezpieczenie na wniosek. Czy ustawa o ubezpieczeniu społecznym dopuszcza dodatkowe ubezpieczenie?

W razie zbiegu prawa do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury rolniczej z prawem do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego do emerytury ustalonej na podstawie przepisów emerytalnych, dodatek pielęgnacyjny wypłaca się wraz z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wobec powyższego, że pobiera pan emeryturę rolniczą z KRUS, a drugą z ZUS, dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat został z pewnością przyznany i wypłacony panu wraz z emeryturą przez ZUS. Dodatek pielęgnacyjny może być więc wypłacony tylko jeden, w tym przypadku przez ZUS.

Ewa Jaworska-Spicak

fot. Envato.elements

26. maj 2024 05:12