StoryEditorKiedy i gdzie złożyć wniosek?

Podajemy warunki i termin naboru na zwrot kosztów zakupu fotowolatiki i pomp ciepła

19.01.2023., 09:00h
na podst. topagrar.plna podst. topagrar.pl

Na dniach rozpocznie się nabór na dofinansowanie w ramach obszaru zielona energia. Pozwoli on między innymi pokryć koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej czy pomp ciepła. Kiedy rusza i jakie warunki trzeba spełnić?

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie.

Kiedy można zacząć składać wnioski na dofinansowanie w obszarze zielona energia?

Wnioski na dofinansowanie w obszarze zielona energia w gospodarstwie składać można od dnia 31 stycznia 2023, a nabór zakończy się wraz z dniem 1 marca 2023. Rolnicy mogą złożyć wnioski na maksymalnie 150 tysięcy złotych.

- Pomoc jest o tyle atrakcyjna, że wspomniany limit 150 tys. zł dotacji jest niezależny od wykorzystania limitu w innych obszarach – a więc po pomoc mogą sięgnąć także gospodarstwa, które wcześniej wykorzystały limit na inwestycje budowlane, czy zakup maszyn. Poziom dofinansowania jest identyczny jak dla pozostałych obszarów – maksymalnie do 50% lub 60% (młody rolnik) poniesionych kosztów inwestycji - informował w grudniu ub.r. red. Grzegorz Ignaczewski na łamach portalu topagrar.pl.

Kto może starać się o dofinansowanie w obszarze zielona energia w gospodarstwie?

Pomoc jest przyznawana w gospodarstwie, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

 • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
 • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
 • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

image
WNIOSKI DO POBRANIA W ARTYKULE

Jak dostać wsparcie finansowe na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania? Wnioski do pobrania!

Pomoc to oczywiście refundacja poniesionych kosztów w wysokości od 50 do 60%. Dzięki tym środkom można dokonać:

 • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
 • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
 • zakupu pomp ciepła.

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie w obszarze zielona energia?

 • Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR,
 • pocztą,
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,

Co powinno znaleźć się w projekcie instalacji fotowoltaicznej?

Oprócz faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, konieczne będzie również przedłożenie projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub projektu pompy ciepła. Projekt taki musi być opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów [na podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2022 r., poz. 1378 i 1383)]. Taki projekt musi zawierać przynajmniej:

 • plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji do pozyskiwania energii oraz magazynu energii, istniejącej lub planowanej do wykonania,
 • wyliczenie zużycia energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji,
 • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • dobór mocy modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • schemat instalacji modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła.

Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule: Jak pozyskać 150 tys. zł na instalację fotowoltaiczną z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW?

 

na podst. topagrar.pl

fot. envato.elements

16. lipiec 2024 12:27