StoryEditorEMERYTURY ROLNICZE

Projekt ustawy dotyczący emerytur rolniczych znajduję się sejmie. Jakie zmiany czekają na rolników?

04.01.2023., 09:00h
Karol Pomeranek topagrar.plKarol Pomeranek topagrar.pl

Do sejmu 27 grudnia 2022 roku wpłynął projekt ustawy, który jeżeli uzyska większość w Parlamencie, wpłynie na podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych.

W dniu 27 grudnia 2022 roku do sejmu trafił projekt ustawy, który w momencie uzyskania większości w Parlamencie, będzie miał wpływ na podstawę wymiaru rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Te z kolei powiązane mają zostać z wysokością najniższej emerytury, która określona jest w przepisach emerytalnych i stanowić będzie 90%.

Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, otrzymać mają 0,5% dodatek do emerytury za każdy rok opłacania składki.

Co ma na celu projekt?

Projekt ma na celu zmianę przepisów w obszarze waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Zmiana ta sprowadza się przede wszystkim do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury, która jest określona w przepisach emerytalnych.

image
PYTANIA DO EKSPERTKI KRUS

Okresowa renta a ubezpieczenie na wniosek. Czy ustawa o ubezpieczeniu społecznym dopuszcza dodatkowe ubezpieczenie?

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej – podkreślają autorzy projektu.

Jakie zmiany czekają na rolników?

Od dnia 1 marca 2022, emerytura podstawowa wynosi 1 084,58 złotego, jest znacznie niższa od emerytury, która wynosi od dnia 1 marca 2022 roku – 1 338,44 zł.

– Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych – uzasadnia Anna Gembicka, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.

Możliwość uzyskania dodatku do emerytur rolniczych

Projekt złożony w sejmie, dodatkowo przewiduje możliwość uzyskania dodatku do emerytury. Dodatek ten przyznawany ma być na zasadach zbliżonych do tych, na jakich ustalana jest wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

– Rozwiązanie to czyni zadość licznym postulatom zgłaszanym przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej – podkreśla wiceminister Gembicka.

 

Na podstawie topagrar.pl

16. lipiec 2024 12:18