StoryEditorWzory pism do pobrania

Wzory pism o tańszy prąd do polskich dostawców energii. Sprawdź, co zrobić, aby płacić mniej za energię w 2023 roku!

18.11.2022., 14:00h
Karol PomeranekKarol Pomeranek

Producent żywności, aby korzystać z energii elektrycznej w nadchodzącym roku 2023 w cenie 639 zł/MWh, zobowiązany jest o złożenie do swojego dostawcy energii oświadczenia, w którym wykazuje spełnienie warunków pozwalających za uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Poniżej publikujemy wzory pism do największych krajowych dostawców energii.

Przypomnijmy, uchwalona w październiku ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, gwarantuje rolnikom stałą cenę na obecnym poziomie do 3 tys. kWh zużycia rocznego.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi?

Nadwyżka ponad wspomniany limit będzie już rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r. By jednak skorzystać z tej ulgi, rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej „oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego”. 

Oświadczenie – które można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną) – rolnicy muszą złożyć niezwłocznie. Jeśli jednak nie uczynią tego do 30 czerwca 2023 roku, stracą możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku. 

image
Pobierz wniosek

Ogrzewasz dom energią elektryczną? Sprawdź, czy przysługuje Ci dodatek elektryczny!

Jak wylicza portal samorzad.infor.pl, to prowadzenie gospodarstwa rolnego albo działu specjalnego produkcji rolnej, nieprowadzenie innego rodzaju działalności gospodarczej, złożenie oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu oraz załączenie do oświadczenia decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Pobierz specjalne oświadczenie - uznanie za odbiorcę uprawnionego

W oświadczeniu – jak precyzuje portal muratordom.pl – rolnicy są zobowiązani o podanie numeru decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej. Ponadto należy podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję, jak również załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska podmioty użyteczności publicznej, odbiorcy uprawnieni, wśród których wymienia jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, będą mogli liczyć na gwarantowaną cenę energii w 2023 roku na poziomie 785 zł/MWh

 

W gronie osób uprawnionych mamy także producenta rolnego "będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej "w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4)), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności.

 

opr. na podst. Karol Pomeranek topagrar.pl

fot. envato.elements

 

19. maj 2024 10:47