StoryEditorOCHRONA

Zaprawy nasienne na 2023. Jakie zaprawy będzie można stosować w przyszłym roku?

19.12.2022., 11:30h
dr Agnieszka Włodarek, Instytut Ogrodnictwa – PIB Zakład Ochrony Roślin Pracownia Fitopatologii<br/>fot. Włodarek, Rogowska, firmowedr Agnieszka Włodarek, Instytut Ogrodnictwa – PIB Zakład Ochrony Roślin Pracownia Fitopatologii
fot. Włodarek, Rogowska, firmowe

Jakie substancje czynne wykorzystane w zaprawach nasiennych będą dopuszczone w roku 2023? Czy możemy spodziewać się jakichś nowości?

Największe zagrożenie w początkowym etapie uprawy warzyw stanowią chorobotwórcze patogeny:

 • Alternaria spp.,
 • Botrytis spp.,
 • Phytophthora spp.,
 • Pythium spp.,
 • Fusarium spp.,
 • Rhizoctonia spp.

Mogą być m.in. przyczyną przedwschodowej lub powschodowej zgorzeli siewek – gnicia nasion jeszcze przed ich skiełkowaniem lub zamierania roślin w początkowej fazie rozwoju. Trzeba im zapobiegać wielotorowo, poprzez optymalny płodozmian, zabiegi agrotechniczne, właściwy termin siewu/sadzenia, odpowiednie zagęszczenie itd. Pomocne jest zbadanie podłoża przed rozpoczęciem uprawy na obecność patogenów.

Jednakże najbardziej skuteczne jest zaprawianie materiału siewnego/sadzeniaków. Ponadto ogranicza chemizację środowiska ze względu na niskie zużycie substancji czynnej.

Podstawowe zasady:

 • zaprawiać tylko środkiem dopuszczonym do stosowania;
 • zaprawiać materiał siewny dobrze oczyszczony;
 • najlepiej zaprawiać bezpośrednio przed siewem;
 • pokryć nasiona dokładnie i równomiernie;
 • nie zaprawiać nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą;
 • zaprawione nasiona pozostawić po zabiegu w otwartych workach do momentu przeschnięcia;
 • przechowywać w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz;
 • w razie konieczności przechowywania zaprawionego materiału siewnego do następnego sezonu zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

Jak wygląda prawidłowa technika zaprawiania materiału siewnego?

Zaprawianie materiału siewnego należy przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Przed rozpoczęciem pracy zaprawiarkę trzeba poddać kalibracji. Zawiesinę do zaprawiania należy przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie danego środka. Nie należy przerywać pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

Zaprawianie bulw ziemniaka przed sadzeniem przeprowadza się na podajniku rolkowym lub taśmowym urządzeniami specjalnie do tego przeznaczonymi, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonuje się specjalistycznym sprzętem do zaprawiania i równoczesnego wysadzania.

Jakie zaprawy nasienne są dostępne na rynku?

Aktualnie asortyment zapraw nasiennych jest mocno ograniczony. Do zabezpieczania materiału siewnego w roku 2023 zalecane są środki zawierające jedną substancję czynną – fludioksonil (8 środków), flutolanil (2 środki) lub mieszaninę 3 substancji czynnych: fludioksonil, cymoksanil i metalaksyl-M (1 środek) oraz Pseudomonas sp. (1 środek).

Zaprawy zawierające fludioksonil

 • Celest 025 FS, Maxim 025 FS, Omnix 025 FS – fungicydy w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczone do zaprawiania nasion przeciwko fuzariozie siewek i askochytozie (zgorzelowej plamistości) warzyw bobowatych: grochu uprawianego na suche nasiona, grochu łuskowego w uprawie na zielone nasiona, fasoli zwykłej, fasoli wielokwiatowej, bobiku. Zalecane do stosowania w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika w dawce 200 ml/100 kg nasion.
 • Fluarto 50 FS, Madron 50 FS, Trigof 50 FS – środki grzybobójcze w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczone do zaprawiania nasion przeciwko fuzariozie siewek i askochytozie (zgorzelowej plamistości) warzyw bobowatych: grochu uprawianego na suche nasiona, grochu łuskowego w uprawie na zielone nasiona, fasoli zwykłej, fasoli wielokwiatowej, bobu, bobiku. Zalecane do stosowania w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika w dawce 100 ml/100 kg nasion.
 • Maxim 480 FS – środek grzybobójczy w formie koncentratu do zaprawiania nasion cebuli przed sprawcą zgnilizny szyjki, kapust (białej, czerwonej i włoskiej) przed suchą zgnilizną kapustnych i marchwi przed alternariozą. Zalecany do stosowania w dawce 1 ml/kg nasion.
 • Prepper – fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym do zaprawiania nasion bobu, bobiku, fasoli wielokwiatowej, fasoli zwykłej uprawianej na strąki, na zielone i suche nasiona, grochu zwykłego uprawianego na zielone i suche nasiona przed fuzaryjnym uwiądem siewek i askochytozą (zgorzelową plamistością). Zalecany do stosowania w dawce 200–400 ml/100 kg nasion.

image
Środki biologiczne

Jak znaleźć mikrobiologiczne preparaty w wyszukiwarce środków ochrony roślin?

Zaprawy zawierające flutolanil

 • Moncut 460 SC środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu systemicznym, do zaprawiania ziemniaków w celu ich ochrony przed rizoktoniozą. Dawka 200 ml/t sadzeniaków.
 • Moncut na Sucho fungicyd w formie proszku do opylania (DP), o działaniu układowym, przeznaczony do suchego zaprawiania bulw ziemniaka w ochronie przed rizoktoniozą. Zalecany w dawce 2,0 kg/t sadzeniaków.

Zaprawa z 3 substancjami czynnymi

 • Wakil XL 325 WG (fludioksonil, cymoksanil i metalaksyl-M) – fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu układowym i powierzchniowym, do zaprawiania grochu zwykłego uprawianego na suche i zielone nasiona przed sprawcami zgorzeli siewek, mączniakiem rzekomym, askochytozą (zgorzelowa plamistość) i szarą pleśnią. Zalecany w dawce 200 g/100 kg nasion. W uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika można zaprawiać nasiona bobiku w celu ich zabezpieczenia przed zgorzelą siewek w dawce 100 g/100 kg nasion. Natomiast nasiona fasoli zwykłej uprawianej na świeże strąki i suche nasiona oraz fasoli wielokwiatowej uprawianej na suche nasiona można zaprawiać w dawce 200 g/100 kg nasion przed zgorzelą siewek, askochytozą (zgorzelowa plamistość) i szarą pleśnią.

Zaprawa biologiczna Pseudomonas sp.

 • Proradix – środek w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie do zaprawiania sadzeniaków przed rizoktoniozą. Może być stosowany w formie aerozolu przed sadzeniem w dawce 2 g/100 kg bulw lub jako zaprawa do zaprawiania sadzeniaków w trakcie sadzenia w dawce 60 g/ha. 

dr Agnieszka Włodarek, Instytut Ogrodnictwa – PIB Zakład Ochrony Roślin Pracownia Fitopatologii

fot. Włodarek, Rogowska, firmowe

19. czerwiec 2024 22:48